Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Dialog om integrationsstrategi färdig

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-05-04

I början av 2018 fick Västerviks kommuns medborgare möjlighet att tycka till om integration. Medborgarnas tankar och idéer var en viktig del inför kommunens revidering av integrationsstrategin för 2018-2022. Totalt lämnades 61 förslag på hur kommun, civilsamhälle och näringsliv kan jobba för ett samhälle där alla får chans att vara delaktiga.

- De förslag som kommit in har framförallt fokus på social sammanhållning, men också på utrikesföddas väg till arbete och språkutveckling, berättar Elisabet Sjöstrand integrationsstrateg Västerviks kommun, som fortsätter:
- Vi har redan börjat undersöka om vissa av idéerna går att förverkliga nu på en gång.

Kommuninvånarna fick möjlighet att tycka till genom en utställning som flyttade runt till olika orter i kommunen under två månader. Det gavs även möjlighet att tycka till via kommunens webbsida. De synpunkter och idéer som kommit in används nu som grund för revideringen av integrationsstrategin för 2018-2022.
- Ett stort tack till alla engagerade kommunbor som tagit chansen och tyckt till! Era tankar och idéer är mycket värdefulla i arbetet för att skapa en kommun där alla får chans att vara delaktiga, säger Elisabet.

www.vastervik.se/integrationsstrategi finns en sammanställning av alla förslag.

Revideringen av integrationsstrategin görs på uppdrag av demokratiberedningen och ska gälla från år 2018 till 2022. Under 2017 och början av 2018 har arbetet förankrats genom dialoger med utrikesfödda personer, tjänstepersoner inom kommunen, medborgare, representanter från civilsamhället samt ungdomar i kommunen.

För mer information kontakta

Elisabet Sjöstrand

Integrationsstrateg Västerviks kommun
Mejl: elisabet.sjostrand@vastervik.se
Telefon: 0490-25 50 75

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.