Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Foderbristen för djurägare – så hjälper Västerviks kommun till

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-07-12

Den långvariga torkan har ställt till mycket problem för landets lantbrukare, så även för jordbruken i Västerviks kommun. Foderbristen är på sina håll akut och Västerviks kommun har beslutat att hjälpa till på de sätt som är möjligt. Det innebär att lantbrukare med behov av djurfoder nu kan vända sig till kommunen för att få chansen att slå gräs på de grönytor som är möjliga att använda till detta syfte.

- Jag har stor förståelse för att situationen är allvarlig och att behoven av foder till betesdjur är stora i vår kommun, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande (S) i Västerviks kommun och fortsätter:
- Det är inga enorma arealer som vi förfogar över i kommunen, men vi försöker dra vårt strå till stacken och hjälper till så gott vi kan.

Kommunens samhällsbyggnadsenhet och miljö- och byggnadskontorets kommunekolog har gemensamt inventerat de grönytor som kommunen äger och har gjort en sammanställning av var det går att komma åt och slå gräs till betesdjur. Det är i första hand i och runt tätorterna Västervik och Gamleby som kommunen har denna typ av mark.

En lantbrukare med behov av foder ombeds att höra av sig till Rickard Ljunggren, mark- och exploateringsingenjör på kommunen för mer information. Kontaktuppgifter längst ner i denna text.

- Även privatpersoner med ängsmark kan vara med och hjälpa till. Lantbrukarnas Riksförbund LRF hänvisar till två Facebookgrupper där privatpersoner med grönytor och lantbrukare kan söka kontakt för att på det sättet hjälpas åt, säger Conny Tyrberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C).
- Ett annat tips kan självklart vara att var och en som har gräs som går att använda till betesdjur kontaktar närmaste lantbrukare, säger Conny Tyrberg avslutande.

De två Facebookgrupper som LRF hänvisar till:

För mer information kontakta gärna

Rickard Ljunggren

mark- och exploateringsingenjör,
Enheten för samhällsbyggnad, kommunstyrelsens förvaltning, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 40 29
Mejl: rickard.ljunggren@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.