Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Förslag till kommunstyrelsens sammanträde på måndag: Förläng exploateringsavtalet om Slottsholmen i Västervik

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-10-17

När Västerviks kommun och Björn Ulvaeus ihop med Alm Equity i juni 2013 skrev avtal om exploateringen av Slottsholmen var överenskommelsen att samtliga delar i avtalet skulle vara färdiga 25 oktober 2018. Eftersom arbete återstår behöver båda parter mer tid och därför föreslår Kommunstyrelsens förvaltning nu att Kommunstyrelsen på måndagens sammanträde 22 oktober förlänger avtalstiden med ett år, till 25 oktober 2019.

I somras invigdes den stora byggnationen vid Slottsholmen och Västerviks kommuns olika projekt med byggnation och anläggningsarbeten för bland mycket annat gång- och cykelväg, belysning, konstverk, bryggor och sittmöbler har färdigställts i en jämn takt.

Bland punkterna som återstår att arbeta med finns för kommunen främst ett avtal om köp av åtta parkeringsplatser, samt byggnation av gångväg på södra sidan av bron över Stora Strömmen. För exploatören Slottsholmen 1 Invest AB återstår exploatering av fastigheten Slottsholmen 2 (ett flytande hotell) och Slottsholmen 3 (eventbyggnad). Den gemensamma bedömningen är att ett års förlängning räcker för att klargöra de återstående delarna.

- Vi har kontinuerliga möten med exploatören och har mycket bra samtal om fortsatt exploatering och samverkan kring Slottsholmen, säger Ulf Kullin, förvaltningsledare och näringslivschef på Västerviks kommun. Ulf fortsätter:
- Även om det har dragit ut på tiden och projektet haft sina motgångar, så upplever jag att både kommunen och exploatören som väldigt uthålliga med områdets – och i förlängningen Västerviks bästa – för ögonen.

- Att göra något attraktivt och unikt för Västervik och dess medborgare har hela tiden varit ett gemensamt mål, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, som avslutar:
- Jag var inte med för fem år sedan när exploateringsavtalet tecknades, men om upplevelsen av en gemensam målbild då var lika tydlig som den varit på de senaste mötena stärks min bild av ett i grunden väldigt robust projekt ända från start.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.