Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun tar över Spårö båk

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-10-31

Sedan 1777 har båken på Spårö väglett sjöfarande till och från Västervik. Med tiden har båken blivit en stolt symbol för Västervik och nu tas nästa steg i dess historia. Från och med onsdagen den 31 oktober tillhör båken Västerviks kommun, som köper den av Sjöfartsverket.

- Spårö båk är en viktig byggnad för alla oss som bor i Västerviks kommun, det känns riktigt bra att vi har större rådighet över båkens framtid från och med nu, säger Tage Gustafsson, mark- och exploateringsstrateg på Västervik kommun.

Spårö båk har varit byggnadsminne sedan 1935, vilket betyder att den ska bevaras för all framtid. Syftet med byggnadsminnen är att de ska minna om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. När Spårö båk byggdes var det en för sin tid hypermodern sjösäkerhetsanordning.

- Spårö båk är värdefull främst ur ett kulturhistoriskt perspektiv, i synnerhet för Västerviksborna. Som sjösäkerhetsanordning är den en påminnelse om äldre tiders metoder för navigering och positionering. För handelssjöfarten har båken mycket liten betydelse, säger Ove Eriksson, affärsdirektör på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket, som tidigare har ägt båken, är ett affärsdrivande verk vars verksamhet till största del finansieras av avgifter från handelssjöfarten. Verkets uppdrag är att i första hand se till handelssjöfartens intressen och behov.

- Alla typer av landmärken fyller en funktion ur navigationssynpunkt men Sjöfartsverket ser inte Spårö båk som en del av farledsutmärkningen idag. Därför är det glädjande att båken nu får komma Västerviksborna till del, säger Ove Eriksson.

Tidigare i år renoverades båken grundligt av personal från Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn.
- Vi har från kommunens sida arbetat med tillgängligheten fram till båken genom att renovera bryggan, trappor och befintliga gångstigar. På så sätt kan kommunens invånare och besökare ta del av den intressanta historiska bakgrunden på platsen och njuta av utsikten över skärgården på ett bättre sätt nu, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun avslutande.

Fakta om Spårö båk

Båken ritades av Carl Fredrik Adelcrantz. Inspirerad av en fyr som Adelcrantz sett i Neapeltrakten, ritade han en byggnad med kvadratiskt plan under ett svängt toppigt tak och från det skapades båken på Spårö.

Spårö båk byggdes 1776–1777 och har ansetts av många, bland andra Evert Taube, vara ett av ostkustens vackraste sjömärken. Båken är 25 meter hög och har två meter tjocka murar i botten. Den står på toppen av det 34 meter höga Spåröberget.

Båken uppfördes för att underlätta inseglingen till Västervik. Genom luckor i takets östra sida stack man vid nattetid och olämpligt väder ut järnkorgar med brinnande tjärved. På detta sätt användes Spårö båk fram till 1884. 1925 slog blixten ner i båken och antände spåntaket, som därefter byttes mot ett plåttak. Idag är Spårö ett populärt utflyktsmål.

 

För mer information, kontakta gärna

Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Västerviks kommun:

Tage Gustafsson

mark- och exploateringsstrateg,
Telefon: 0490-25 41 54,
Mejl: tage.gustafsson@vastervik.se

Dan Nilsson,

kommunstyrelsens ordförande (S),
Telefon: 0490-25 40 86,
Mejl: dan.nilsson.pol@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.