Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommuns insats för hållbara och hälsosamma transporter till och från skolan kallad ”På egna ben”

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-05-29

Denna vecka kommer samtliga elever, det vill säga cirka 1200, i årskurs tre till fem få information hemskickad i form av vykort om klasstävlingen ”På egna ben”. Samtliga skolor i kommunen har tackat ja till att delta och nu återstår det för klasslärarna att anmäla respektive klass innan själva utmaningen genomförs mellan vecka 38-42 i höst.

Utmaningen "På egna ben" handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Även föräldrarna kan delta genom att eleverna får bonuspoäng om föräldrarna gör detsamma vad det gäller de resor som går att utföra på annat vis än med bil.

- Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. Under de veckor som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet, säger Christian Svensson, folkhälso- och klimatplanerare på Västerviks kommun och han fortsätter:

- Barnen kan samla bonuspoäng genom att föräldrar, syskon och vänner också väljer ett alternativ till bil för att ta sig till skola eller jobb. Den elev som lyckas få en närstående att gå, cykla eller åka kollektivtrafik till och från jobb eller skola får en bonuspoäng per dag.

Konceptet "På egna ben" startades upp av Hållbart resande väst och Göteborgs stad, tillsammans med kommuner i Västra Götaland. Nu har konceptet kommit till Kalmar län.

Det utlovas fina priser under tävlingen. Mer information finns På egna bens egen webbsida, se relaterade länkar.

Det material som skickats till kommunens skolelever finns bland relaterade dokument på denna sida.

För mer information, kontakta gärna

Christian Svensson

Folkhälso- och klimatplanerare, Samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 40 34
Mejl: christian.svensson@vastervik.se


Bakgrund till varför Västerviks kommun arbetar med På egna ben:

  • Nästan en femtedel av mellanstadiebarnen skjutsas dagligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig på egen hand, det gör att de stärker sitt självförtroende. Samtidigt bidrar ett minskat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare närmiljö kring skolan.
  • Hälften av alla Sveriges grundskolerektorer anser att trafiksäkerheten utanför skolan är ett problem. Var femte rektor har varit med om att det inträffat en trafikincident eller olycka under sin tid på skolan. Och aktuell forskning visar tydligt att barn blir mer självständiga och presterar bättre när de tar sig till skolan själva.
  • Som förälder kommer du alldeles säkert att höra talas om ditt barns engagemang i På egna ben. Inte sällan kommer barnen hem och ifrågasätter familjens bilbruk. Kanske kommer ditt barn även att be dig att ta aktiv del i utmaningen och på så sätt öka klassens poängskörd.
  • En del föräldrar tycker att det känns säkrare att skjutsa barnen till skolan än att låta dem gå eller cykla. Men att låta barnen själva ta sig till skolan ökar deras självständighet och ansvarstagande. Ökad rörelse gör också att de kommer till skolan piggare! Och för dig kanske det innebär mindre stressiga morgnar om du slipper ta vägen om skolan?
  • För pedagogerna blir På egna ben ett fint lektionsverktyg för att arbeta med det centrala innehållet i Lgr 11 där det läggs större vikt vid trafikfrågor än i tidigare läroplaner, samtidigt som synen på trafik breddats. Idag pratar man om trafik som avgörande för framtidens samhällsutveckling.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun