Knutpunkten

Besöksadress

Edholmsgatan 15B (bakom Coop Extra)

Postadress:

593 61 Västervik

Kontaktpersoner

Anja Coe
0490-255218
anja.coe@vastervik.se

Jerker Lindblom
0490-255219
jerker.lindblom@vastervik.se

Jan Damberg
0490-255223
jan.damberg@vastervik.se

Magnus Davidsson
0490-255073
magnus.davidsson@vastervik.se

Pär Andersson
0490-255072
par.andersson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

På Knutpunkten är det dina idéer och mål som styr planering och innehåll.

Vi vänder oss till dig som är arbetslös, boende i Västerviks kommun och uppbär försörjningsstöd. Vi vill ge dig stöd och förutsättningar att korta din väg mot ökad egen försörjning.

På Knutpunkten kan du få hjälp med att söka jobb, praktik och studier. Du får samhällsinformation kring dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi utgår från hela individens behov och hos oss arbetar man både individuellt och i grupp. Friskvård, boende, relationer, ekonomi och fritid ser vi som viktiga delar för att arbetslivet ska fungera så det lägger vi också tid på.

Sidan senast granskad den 10 september 2015
Innehållsansvarig: Anja Coe

Knutpunkten

Besöksadress

Edholmsgatan 15B (bakom Coop Extra)

Postadress:

593 61 Västervik

Kontaktpersoner

Anja Coe
0490-255218
anja.coe@vastervik.se

Jerker Lindblom
0490-255219
jerker.lindblom@vastervik.se

Jan Damberg
0490-255223
jan.damberg@vastervik.se

Magnus Davidsson
0490-255073
magnus.davidsson@vastervik.se

Pär Andersson
0490-255072
par.andersson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)