Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beviljade idéer av styrgruppen den 12 juni

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

2017-07-05

Den 12 juni var det styrgrupp för Små steg – Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad. Elva förbättringsidéer beviljades sammanlagt 677 tkr.

Därutöver har styrgruppen beslutat att fördela 1 000 kr per 5 inskrivna förbättringsidéer under perioden 2016-05-25--2017-06-11. Tanken är att de pengarna ska användas till personalaktiviteter. Totalt har 165 idéer inkommit på detta sätt, vilket innebär att 17 tkr fördelas till de olika verksamheterna i kommunen. Förhoppningen är att de ska ge ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatserna och stimulera till ännu fler goda idéer från medarbetare.

Totalt har nu 1 336 tkr från 2017 års budget på 2 mkr fördelats.

Nästa styrgruppsmöte är den 20 september. Deadline för nya ansökningar till det styrgruppsmötet är den 13 september.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar