Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beviljade idéer av styrgruppen den 13 februari

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

2017-07-05

Den 13 februari var det styrgrupp för Små steg – Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad . Följande fem förbättringsidéer beviljades sammanlagt 258 tkr.

  • Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning: Webbintroduktionsutbildning för semestervikarier.
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen: Utvecklade informationsguider via filmklipp alt. animationer om hur man söker bygglov.
  • Stadsbiblioteket: Wifi för besökare och personal i hela biblioteket.
  • Ludvigsborgsskolan: Utvecklad undervisning i digital ljudteknik.
  • Ludvigsborgsskolan: Bättre integration och förståelse genom fotbollsspel respektive tjejkvällar.

Totalt har nu 449 tkr från 2017 års budget på 2 mkr fördelats.

Styrgruppen beslutade även att avvakta med att fatta beslut till nästa styrgruppsmöte när det gäller fyra idéer.

För samtliga övriga idéer som har lämnats in sedan starten av Små steg – Stora förbättringar den 1 oktober 2015 beslutade styrgruppen att dessa inte kommer att beviljas, då de även om de är bra inte uppfyller samtliga av kriterierna kvalitet, effektivitet, arbetsmiljö och spridbarhet och/eller inte är tillräckligt nyskapande i sin nuvarande form. Däremot uppmanas idélämnarna att tänka igenom idéerna ett varv till och gärna utveckla dem med utgångspunkt från kriterierna för att sedan återkomma till styrgruppen med nya och ännu bättre idéer.

Nästa styrgruppsmöte är den 10 april. Deadline för nya ansökningar till det styrgruppsmötet är den 3 april.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar