Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beviljade idéer av styrgruppen den 19 januari

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

2016-01-25

Vid styrgruppsmötet den 19 januari beviljades ytterligare sex idéer från medarbetare inom ramen för Små steg – Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad.

  • Genomgång av möjliga e-tjänster samt kunskapsförstärkning om nuvarande möjligheter inom miljö- och byggnadsförvaltningen. 
  • Inköp av två surfplattor för att introducera appen "Matglad" för brukare med intellektuella funktionsnedsättningar inom område Spektra. 
  • Inköp av fyra lådcyklar till naturförskolan Stövlan för att barnen ska kunna besöka nya platser. 
  • Inköp av en klassuppsättning Chromebooks till Östra Ringskolan. 
  • Inköp av Pc-datorer som lagrar i molnet (ny och billigare teknik) till Östra Ringskolan. 
  • Inköp av digitala verktyg till skolbiblioteket på Östra Ringskolan.

Sammantaget har 305 tkr beviljats för att ovanstående idéer ska kunna förverkligas under 2016. Totalt finns 2 mkr avsatta i budgeten för 2016, varav 1 mkr för första halvåret och 1 mkr för andra halvåret.

Övriga inlämnade idéer kvarstår till nästa styrgruppsmöte som är den 22 mars. Deadline för nya ansökningar till det styrgruppsmötet är den 15 mars.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar