Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beviljade idéer av styrgruppen den 2 december

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

2016-06-20

Den 2 december hade styrgruppen möte igen. Medel för genomförande av ytterligare 7 idéer under 2015 och 4 idéer under 2016 beviljades.

Västerviks kommuns förbättringsmodell "Små steg – Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad" har fått en fantastisk start. I slutet av oktober beviljades medel till 15 idéer som kan genomföras under 2015. Därutöver har en mängd små idéer från medarbetare i kommunens olika verksamheter inkommit och idéerna fortsätter att flöda.

Då det finns pengar kvar för 2015 beslutade styrgruppen den 2 december att även bevilja medel till följande idéer som kan genomföras under 2015:

  • Inköp av lånecyklar till elever på Ellen Key- och Skogshagaskolan
  • Inköp av elcykel till Västerviks gymnasium
  • Inköp av redcats (som skapar en bättre ljudmiljö i klassrummet) till Ludvigsborgsskolan
  • Inköp av kockkläder till barn och elever för delaktighet i kök och servering
  • Utveckling av äldregym på Gertrudsgården
  • Utveckling av PRIO (att genom att se över arbetssituationen/belastningen skapa en effektivare och mer ändamålsenlig organisation som främjar lärandet) inom barn- och utbildningsförvaltningen

Totalt har 261 tkr beviljats för att ovanstående idéer ska kunna förverkligas 2015. För våren 2016 har följande idéer beviljats medel:

  • Gemensamhetsskapande byggnation på Skogshagaskolan efter idé inlämnad av eleverna i årskurs 6
  • Installation av elvärmestolpar vid hälso- och sjukvårdsverksamheten, vilka värmer upp bilarna och sparar tid och energi
  • Central rekrytering av semestervikarier inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  • Utvecklat hälsoprojekt som innefattar förbättrad kost och träning för personer med funktionsnedsättning

Totalt finns 2 mkr avsatta i budgeten för 2016. Ovanstående idéer har beviljats totalt 159 tkr.

Övriga inlämnade idéer kvarstår till nästa styrgruppsmöte som är den 19 januari 2016. Deadline för nya ansökningar till det styrgruppsmötet är den 14 januari.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar