Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beviljade idéer av styrgruppen den 25 maj

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

2016-06-20

Den 25 maj var det styrgrupp för Små steg – Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad . Följande sju förbättringsidéer beviljades sammanlagt 272 000 kronor.

  • Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Område Spektra: Utbildningskoncept inom psykiatrin.
  • Äldreomsorgen, Gamleby hemtjänst: Skapa en förebild inom äldreomsorgen.
  • Västerviks gymnasium: 3D i klassrummet.
  • Ludvigsborgsskolan: Bärbar högtalartelefon för underlättning av vardagsarbetet.
  • Ludvigsborgsskolan: Användning av datorer i samtliga ämnen för elever med läs- och skrivsvårigheter.
  • Ludvigsborgsskolan: Användning av IPads i konsumentkunskap.
  • Förskolan Solkullen: Interaktivt skrivbord (Manico Fun Table) för digitalt lärande för barn.

Totalt har 1 223 tkr av årsbudgeten 2 mkr fördelats under 2016 för att beviljade idéer ska kunna förverkligas.

Övriga inlämnade idéer kvarstår till nästa styrgruppsmöte som är den 5 oktober. Deadline för nya ansökningar till det styrgruppsmötet är den 28 september. Detta kommer att vara det sista styrgruppsmötet då pengar kan sökas för idéer som kan genomföras under 2016. Det innebär att det kommer att finnas gott om medel för att bevilja goda idéer under hösten 2016. 2017 finns ånyo 2 mkr avsatt till förbättringsarbetet.

Eftersom det finns gott om pengar kvar för 2016 så har styrgruppen beslutat att denna gång fördela 1 000 kr per inskriven förbättringsidé under våren 2016 i First Class-formuläret. Tanken är att de pengarna ska användas till personalaktiviteter. Totalt har 97 idéer inkommit på detta sätt, vilket innebär att 97 tkr fördelas till de olika verksamheterna i kommunen. Förhoppningen är att de ska ge ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatserna och stimulera till ännu fler goda idéer från medarbetare.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar