Inköp, regler och policy - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Inköp, regler och policy

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 1

Kontaktpersoner

Ola Karlsson, interimchef, 0490-25 48 35, ola.karlsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare , 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se 

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se 

Anna Grandalen, beställare, 0490-25 40 89, anna.grandalen@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Emma Norberg, upphandlingsadministratör, föräldraledig
Eva Thunblad, vik upphandlingsadministratör 0490-25 40 81, eva.thunblad@vastervik.se

Fax: 0490-25 55 29

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Lagen om offentlig upphandling reglerar all typ av upphandling som kommunen gör. Det kan gälla till exempel vid köp, hyra eller leasing av varor och tjänster. Västerviks kommun har också en policy för samordnad upphandling inom koncernen.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling har fem viktiga principer. Dessa är:

  • Icke-diskriminering. Det inte är tillåtet att särbehandla leverantörer, främst på grund av nationalitet.
  • Likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika. Det ska få lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information samtidigt.
  • Transparens. Upphandlingar ska vara förutsebara och öppna. Underlaget måste vara klart och tydligt. Det ska innehålla alla krav på det som ska upphandlas.
  • Proportionalitet. De krav som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Ömsesidigt erkännande. Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat land inom EU måste godtas i de övriga medlemsländerna. 
Sidan senast granskad den 21 januari 2016
Innehållsansvarig: Emma Norberg

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 1

Kontaktpersoner

Ola Karlsson, interimchef, 0490-25 48 35, ola.karlsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare , 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se 

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se 

Anna Grandalen, beställare, 0490-25 40 89, anna.grandalen@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Emma Norberg, upphandlingsadministratör, föräldraledig
Eva Thunblad, vik upphandlingsadministratör 0490-25 40 81, eva.thunblad@vastervik.se

Fax: 0490-25 55 29

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)