Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se Nås via telefon måndag till torsdag 7.30 till 14,00, övrig tid via e-post.  

Agneta Sjöö, vik. upphandlare, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare , 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Karin Höglind, upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, karin.hoglind@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Elektronisk handel (e-handel) är ett sätt att göra inköp eller beställningar och ta emot fakturor elektroniskt. Genom e-handel skapar vi en effektiv inköpsprocess med it som stöd. Våra leverantörer ska kunna ta emot en order elektronisk och skicka elektroniska fakturor. Det finns flera olika typer av lösningar beroende på leverantörens förutsättning.

Vi arbetar med e-handel enligt standarden SFTI (länk) som Sveriges Kommuner och Landsting (länk) rekommenderar och vi ställer ofta krav vid upphandlingar på att leverantörer ska kunna använda denna standard.

För anställda på kommunen så innebär det att de flesta beställningarna eller inköpen sker i e-handelssystemet. Användarna loggar in i systemet och systemet hjälper användaren att beställa från rätt leverantör vilket hjälper oss att följa våra avtal, och ökar vår avtalstrohet. Systemet ger oss även statistik över våra inköp vilket ökar vår kunskap om inköpsbehovet, vilket underlättar vid nya upphandlingar.

Att komma igång med e-handel som leverantör till Västerviks kommun

I de flesta av våra upphandlingar ställer vi krav på att leverantören ska kunna e-handla med kommunen. Alla leverantörer kan e-handla med oss, oavsett om ni har ett eget affärssystem eller vill använda vår leverantörsportal, vilket är en kostnadsfri tjänst för att ta emot order, skicka ordersvar, skicka faktura eller posta katalog. Det finns även möjlighet att via mailorder och mailsvar kopplat till en katalog i Excel eller via formulär hantera beställningar.

Enkel e-handel

Excelkatalog och mailade order

Det enklaste sättet av e-handel som du som leverantörer kan klara av är att skapa en priskatalog i Excel, där avtalade artiklar läggs in och sedan läses Excelfilen in som en priskatalog i e-handelssystemet. Vi tillhandahåller en Excelmall där ni registrerar era produkter/artiklar eller tjänster med aktuella priser. Vi läser sedan in denna Excelmall i vårt e-handelssystem. När en beställare i kommunen lägger en order skickas de som mailade order till en e-postadress hos er. Du kan därefter skickar ett ordersvar tillbaka via mail och direkt till beställaren. När du ska fakturera, ska det skickas en elektronisk faktura i Svefaktura format eller kan du använda leverantörsportalen för ändamålet.

Leverantörsportal

En leverantörsportal är ett webbaserat gränssnitt för en leverantör som inte har eget systemstöd för utbyte av elektroniska dokument. Här erbjuds gränssnitt för hantering av produktkataloger, beställningar och fakturor. Det är kostnadsfritt för dig som leverantör att använda leverantörsportalen Om du som leverantör inte har en e-handel lösning så kan detta var ett bra sätt att starta med när du ska skapa kataloger, ta emot beställningar och skapa fakturor. Notera att du givetvis kan kombinera en leverantörsportal med att du sedan tidigare redan skickar Svefakturor från ditt eget system.

Nackdelen med ovanstående lösningar är att du som leverantör måste göra en del manuellt arbete, men fördelen är att du kan tillgodose era kunders krav och önskemål om att etablera e-handelsprocesser.

Integrerad e-handel

Integrerad e-handel kan även kallas EDI och det innebär att du som leverantör utbyter all information och aktuella meddelande med oss som kund i ett elektroniskt, automatiskt flöde. I arbetar främst enligt SFTI:s scenario 6.1 som avser handel med varor. Vi stödjer även beställningar och fakturor i formaten Sveorder och Svefaktura.

Sidan senast granskad den 30 maj 2018
Innehållsansvarig: Lars Johansson

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se Nås via telefon måndag till torsdag 7.30 till 14,00, övrig tid via e-post.  

Agneta Sjöö, vik. upphandlare, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare , 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Karin Höglind, upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, karin.hoglind@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun