Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Personal och ansvarsområde

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se Nås via telefon måndag till torsdag 7.30 till 14,00, övrig tid via e-post.  

Agneta Sjöö, vik. upphandlare, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare , 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Karin Höglind, upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, karin.hoglind@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du information om Inköpscentralens medarbetare och deras kontaktuppgifter samt ansvarsområde. Har du allmänna frågor om våra avtal eller om du behöver göra ett inköp eller en upphandling kontaktar du vår administratör eller skickar ett e-post till inkopscentralen@vastervik.se

Lars Thelin

Upphandlingschef
Kontakt: 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson

Upphandlingsadministratör
Kontakt: 0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se

Agneta Sjöö

Upphandlare (vikarie)
Kontakt: 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Varor och tjänster

Anders Strömbäck

Upphandlare
Kontakt: 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se 

Fordon, räddningstjänst, fastighet och hantverkstjänster

Anna Liffner

Upphandlare
Kontakt: 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se 

Entreprenader, konsulter, företagshälsovård, transporter, kost, LOV (lagen om valfrihet) och konkurrensfrågor

Camilla Lundgren

Upphandlare
Kontakt: 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Varor och tjänster inom service, kommunikation, hjälpmedel, revision, konst, utbildning och bemanning

Carina Ericsson

Upphandlare
Kontakt: 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Varor och tjänster inom service, kommunikation, hjälpmedel, sjukvård. Ansvarar även för länsöverskridande upphandlingar inom hälsa- och sjukvård (KHS, kommunal hjälpsamhetssamverkan)

Carolina Rakenius

Upphandlare
Kontakt: 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Entreprenader, gata, park, renhållning, VA, värme och fastighet

Fredrik Lindström

Upphandlare
Kontakt: 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Konsulter, teknik, larm och trygghetstjänster

Karin Enwall

Projektledare e-handel
Kontakt: 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

E-handel, livsmedel, it, hållbarhet och miljö

Karin Höglind

Upphandlingssamordnare
Kontakt: 0490-25 40 89, karin.hoglind@vastervik.se

Samordnare för Västerviks kommun

Yvonne Gustavsson

Upphandlare
Kontakt: 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Varor och tjänster, kommunikation

Sidan senast granskad den 4 juli 2018
Innehållsansvarig: Lars Johansson

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se Nås via telefon måndag till torsdag 7.30 till 14,00, övrig tid via e-post.  

Agneta Sjöö, vik. upphandlare, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare , 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Karin Höglind, upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, karin.hoglind@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun