Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Medarbetare på inköpscentralen

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se   

Agneta Sjöö, upphandlare och inköpskoordinator, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare, 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Sofie Westerlund, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, sofie.westerlund@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Här hittar du information om Inköpscentralens medarbetare och deras kontaktuppgifter samt ansvarsområde. Har du allmänna frågor om våra avtal eller om du behöver göra ett inköp eller en upphandling kontaktar du vår administratör eller skickar ett e-post till inkopscentralen@vastervik.se

Lars Thelin

Upphandlingschef
Kontakt: 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson

Upphandlingsadministratör
Kontakt: 0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se

Agneta Sjöö

Upphandlare och inköpskoordinator
Kontakt: 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se
Specialistområden: Varor och tjänster

Anders Strömbäck

Upphandlare och internutbildare
Kontakt: 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se 
Specialistområden: Entreprenader, konsulter, företagshälsovård, transporter, lagen om valfrihet, konkurrensfrågor

Anna Liffner

Upphandlare och utbildare för näringslivet
Kontakt: 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se 
Specialistområden: Entreprenader, konsulter, företagshälsovård, transporter, kost, LOV (lagen om valfrihet) och konkurrensfrågor

Camilla Lundgren

Upphandlare och ISO-ansvarig
Kontakt: 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se
Specialistområden: Varor och tjänster inom service, kommunikation, hjälpmedel, revision, konst, utbildning och bemanning

Carina Ericsson

Upphandlare och systemadministratör Tendsign
Kontakt: 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se
Specialistområden: Varor och tjänster inom service, hjälpmedel, sjukvård. Ansvarar även för länsöverskridande upphandlingar inom hälso- och sjukvård (KHS Kommunal hjälpmedelssamverkan)

Carolina Rakenius

Upphandlare och juridik- och omvärldsbevakare.
Kontakt: 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se
Specialistområden: Entreprenader, gata, park, renhållning, VA, värme och fastighet

Fredrik Lindström

Upphandlare & Bariumansvarig
Kontakt: 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se
Specialistområden: Konsulter, teknik, larm, digitalisering och trygghetstjänster

Karin Enwall

Upphandlare och projektledare e-handel
Kontakt: 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se
Specialistområden: E-handel, livsmedel, IT, hållbarhet och miljö

Yvonne Gustavsson

Upphandlare och kommunikationsansvarig
Kontakt: 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se
Specialistområden: Tjänster, konsulter, kommunikation, IT, HR-tjänster, system, management och rådgivning

Sofie Westerlund

Inköps- och upphandlingssamordnare
Kontakt: 0490-25 40 89, sofie.westerlund@vastervik.se
Samordnare för inköp och upphandlingar i Västerviks kommun. Support och kommunikation med kommunens förvaltningar kring upphandlingar, avtals- och leverantörsfrågor.

Sidan senast granskad den 23 juni 2020
Innehållsansvarig: Lars Johansson

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se   

Agneta Sjöö, upphandlare och inköpskoordinator, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare, 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Sofie Westerlund, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, sofie.westerlund@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.