Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Personal och ansvarsområde

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se Nås via telefon måndag till torsdag 7.30 till 14,00, övrig tid via e-post.  

Agneta Sjöö, vik. upphandlare, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare , 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du information om Inköpscentralens medarbetare och deras kontaktuppgifter samt ansvarsområde. Har du allmänna frågor om våra avtal eller om du behöver göra ett inköp eller en upphandling kontaktar du vår administratör eller skickar ett e-post till inkopscentralen@vastervik.se

Lars Thelin

Upphandlingschef
Kontakt: 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson

Upphandlingsadministratör
Kontakt: 0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se

Agneta Sjöö

Upphandlare och administratör
Kontakt: 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se
Specialistområden: Varor och tjänster

Anders Strömbäck

Upphandlare och internutbildare
Kontakt: 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se 
Specialistområden: Entreprenader, konsulter, företagshälsovård, transporter, lagen om valfrihet, konkurrensfrågor

Anna Liffner

Upphandlare och utbildare för näringslivet
Kontakt: 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se 
Specialistområden: Entreprenader, konsulter, företagshälsovård, transporter, kost, LOV (lagen om valfrihet) och konkurrensfrågor

Camilla Lundgren

Upphandlare och ISO-ansvarig
Kontakt: 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se
Specialistområden: Varor och tjänster inom service, kommunikation, hjälpmedel, revision, konst, utbildning och bemanning

Carina Ericsson

Upphandlare och systemadministratör Tendsign
Kontakt: 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se
Specialistområden: Varor och tjänster inom service, hjälpmedel, sjukvård. Ansvarar även för länsöverskridande upphandlingar inom hälso- och sjukvård (KHS Kommunal hjälpmedelssamverkan)

Carolina Rakenius

Upphandlare och juridik- och omvärldsbevakare.
Kontakt: 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se
Specialistområden: Entreprenader, gata, park, renhållning, VA, värme och fastighet

Fredrik Lindström

Upphandlare & Bariumansvarig
Kontakt: 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se
Specialistområden: Konsulter, teknik, larm och trygghetstjänster

Karin Enwall

Upphandlare och projektledare e-handel
Kontakt: 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se
Specialistområden: E-handel, livsmedel, IT, hållbarhet och miljö

Yvonne Gustavsson

Upphandlare och kommunikationsansvarig
Kontakt: 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se
Specialistområden: Tjänster, konsulter, kommunikation, IT, HR-tjänster, system, management och rådgivning

Sidan senast granskad den 4 juli 2018
Innehållsansvarig: Lars Johansson

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se Nås via telefon måndag till torsdag 7.30 till 14,00, övrig tid via e-post.  

Agneta Sjöö, vik. upphandlare, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Anna Liffner, upphandlare, 0490-25 40 76, anna.liffner@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare , 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun