Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

För dig som är arbetsgivare

Kontakt för dig som är arbetsgivare

Besöksadress

Edholmsgatan 15 B

Postadress

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Kontaktperson

arbetsmarknad@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Skylt med texten Praktikant.

Vi söker fler praktikplatser

Kan du tänka dig att ta emot en praktikant i din organisation? Vi behöver fler praktikplatser på olika arbetsplatser i kommunen.

Praktik kan handla både om feriepraktik för ungdomar och om praktikplatser för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi erbjuder vi en kostnadsfri handledarkurs för arbetsgivare som tar emot praktikanter. Kursen är en halvdag på Campus Västervik och anordnas av Praktikservice. Handledaren är en viktig resurs och det sociala och arbetsledande stödet är nyckeln till en lyckad praktik. Kontakta oss gärna för mer information.

Många vinster

Det finns flera vinster för dig som företagare att samverka med oss. Förutom att du gör en viktig samhällsinsats får du också:
• Ny erfarenhet och kompetens till ditt företag
• Möjlighet att marknadsföra ditt företag och bransch
• Lära känna en ny person som kan vara en framtida medarbetare
• Handledarstöd på plats och kontinuerlig uppföljning
• Handledarutbildning
• Regional samverkan och utbyte av goda exempel med samverkande kommuner

Vi är noga med att du som arbetsgivare ska känna att det finns ett tydligt mål och syfte med varför en person ska komma till din verksamhet. Vi finns tillgängliga för dig genom hela processen. Kontinuerlig uppföljning och dialog är viktigt i vårt samarbete.

Kan du erbjuda en praktikplats?

Kan du erbjuda en plats i din verksamhet eller vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också mejla dina uppgifter till arbetsmarknad@vastervik.se så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan

Sidan senast granskad den 3 november 2020
Innehållsansvarig: Per Lundberg

Kontakt för dig som är arbetsgivare

Besöksadress

Edholmsgatan 15 B

Postadress

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Kontaktperson

arbetsmarknad@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.