Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Anhörigstöd, avlastning

Anhörigstöd, kontaktsida

Anhörigkonsulent

Margareta Eriksdotter

Telefontid: vardagar kl 8-17
0490-25 53 21
anhorigstod@vastervik.se 

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Telefonmottagning handläggare äldregruppen (personer från 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag-fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du som är anhörig och vårdar en närstående i hemmet gör en viktig insats. Den kan ge både glädje och mening. Men du kan också känna oro och trötthet. Därför erbjuder kommunen stöd till dig som anhörig.

Nedan finns det anhörigstöd som du kan få rätt till:

Anhörigvårdsbidrag

Du kan få ett ekonomiskt bidrag för den insats du gör för din närstående. Bidragets storlek beror på hur mycket omvårdnad du ger din närstående. För att få bidraget ska du ha fyllt 65 år eller ha någon form av pension. Du behöver också ansöka om bidraget hos en biståndshandläggare.

Avlösarservice

Du kan utan avgift få avlösarservice i upp till 10 timmar per månad. Hemtjänstpersonal avlöser dig då i ert hem och tar hand om din närstående. På så sätt kan du få vila eller passa på att träffa andra människor. För att få avlösarservice behöver du bo tillsammans med din närstående. Din närstående behöver också få ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare.

Dagverksamhet

På dagverksamheten får din närstående träffa andra människor och delta i olika aktiviteter. Det går också att köpa lunch och fika. När din närstående är på dagverksamhet kan du vila eller göra någonting annat.

Här kan du läsa mer om våra dagverksamheter.

Växelboende

På ett växelboende får din närstående växla mellan att bo i ert hem och på ett särskilt boende. Det gör att det blir perioder av vila för dig. På så sätt kan din närstående bo kvar i ert hem längre. För att få rätt till växelboende behövs ett biståndsbeslut.

Här kan du läsa mer om växelboende.

Avlastningsplats

Din närstående kan få en plats på kommunens korttidsboende för att du ska få vila vid enstaka tillfällen. Detta kallas för avlastningsplats. För att få en sådan plats behövs inget biståndsbeslut. Plats bokas genom kontakt med korttidsboendets enhetschef eller samordnare.

Här kan du läsa mer om avlastningsplats

Korttidsboende

Om din närstående tillfälligt inte kan bo i ert hem kan han eller hon få plats på korttidsboende. För att få en sådan plats behövs ett biståndsbeslut.

Här kan du läsa mer om korttidsboende.

Trygghetsplats

Om din närstående behöver akut hjälp som inte kan ges i ert hem kan han eller hon få en trygghetsplats. En trygghetsplats kan som högst användas tre vardagar (helger räknas inte).

Här kan du läsa mer om trygghetsplats.

Ansökan och frågor

Ansöker eller frågar om olika former av anhörigstöd gör du hos biståndshandläggare på utredningsenheten.

Du är också alltid välkommen att ringa kommunens anhörigkonsulent. Hon kan ge dig råd och stöd som kan göra att din situation underlättas.

Vad kostar det?

Information om kostnader hittar du under taxor och avgifter.

Sidan senast granskad den 25 juni 2019
Innehållsansvarig: Joakim Nyman

Anhörigstöd, kontaktsida

Anhörigkonsulent

Margareta Eriksdotter

Telefontid: vardagar kl 8-17
0490-25 53 21
anhorigstod@vastervik.se 

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Telefonmottagning handläggare äldregruppen (personer från 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag-fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun