Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Familjerätten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Socialsekreterare

0490-25 51 28

0490-25 51 29

0490-25 51 38

0490-25 51 40

Ni når familjerätten säkrast
måndagar 08.30-09.30
onsdagar 08.30-09.30
torsdagar 08.30-09.30
fredagar 08.30-09.30

Enhetschefer

Linda Andersson
0490-25 51 27
linda.andersson@vastervik.se

Hanna Torstensson
0490-25 51 26
hanna.torstensson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Mamma, pappa, barn

Du kan adoptera ett barn tillsammans med din partner eller som ensamstående. Du måste vara minst 18 år. För att ett par ska få adoptera ett barn gemensamt måste paret vara gifta eller sammanboende.

En adoption kan gälla ett okänt barn från ett annat land, en släktings barn från ett annat land, eller ett barn till närstående. Adoption av svenska spädbarn är ovanligt.

Inför en internationell adoption krävs ett medgivande från socialnämnden att få adoptera. En utredning görs som ska visa dina förhållanden och din lämplighet som förälder. Utredningen innefattar bland annat din bakgrund, ditt hälsotillstånd, din erfarenhet av barn och uppgifter från referenspersoner. Ansökan görs till familjerätten i din kommun.

Innan ett beslut om medgivande måste du genomgå en obligatorisk föräldrautbildning om adoptivbarn och deras särskilda behov. Din kommun anvisar lämplig utbildning.

Under tiden du väntar på att barnet ska komma till dig ska socialnämnden erbjuda rådgivning och stöd vid behov. Det är långa väntetider för att adoptera. Hela processen kan ta 3 till 5 år. När barnet har kommit till Sverige har socialnämnden ett uppföljningsansvar.

Vid nationella adoptioner fattas inget beslut om medgivande. Den eller de som vill adoptera ansöker om detta hos tingsrätten, som då begär utredning och yttrande från socialnämnden. Föräldrautbildning behövs inte. 

Sidan senast granskad den 23 juli 2020
Innehållsansvarig: Linda Andersson

Familjerätten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Socialsekreterare

0490-25 51 28

0490-25 51 29

0490-25 51 38

0490-25 51 40

Ni når familjerätten säkrast
måndagar 08.30-09.30
onsdagar 08.30-09.30
torsdagar 08.30-09.30
fredagar 08.30-09.30

Enhetschefer

Linda Andersson
0490-25 51 27
linda.andersson@vastervik.se

Hanna Torstensson
0490-25 51 26
hanna.torstensson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun