Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Familjerätten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två barn som leker

Du kan adoptera ett barn tillsammans med din partner eller som ensamstående. Du måste vara minst 18 år. För att ett par ska få adoptera ett barn gemensamt måste paret vara gifta eller sammanboende.

En adoption kan gälla ett okänt barn från ett annat land, en släktings barn från ett annat land, eller ett barn till närstående. Adoption av svenska spädbarn är ovanligt.

Inför en internationell adoption krävs ett medgivande (en form av tillåtelse eller samtycke) från socialnämnden att få adoptera. En utredning görs som ska visa dina förhållanden och din lämplighet som förälder. Utredningen innefattar bland annat din bakgrund, ditt hälsotillstånd, din erfarenhet av barn och uppgifter från referenspersoner. Ansökan görs till familjerätten i din kommun.

Innan ett beslut om medgivande måste du genomgå en föräldrautbildning om adoptivbarn och deras särskilda behov. Din kommun hänvisar dig till lämplig utbildning.

Under tiden du väntar på att barnet ska komma till dig ska socialnämnden erbjuda rådgivning och stöd vid behov. Det kan ibland vara väntetider för att adoption. Hela processen kan ta 3 till 5 år. När barnet har kommit till Sverige har socialnämnden ett uppföljningsansvar.

Vid nationella adoptioner ansöker man om detta direkt hos tingsrätten, som då begär en utredning och yttrande från socialnämnden.

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Familjerätten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun