Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kriminalitet och brott

Fältare, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Polis och polisbil

Ungdomsbrott

Vad händer om jag begått ett brott?

Om du som är mellan 15 och 18 år misstänks för brott kan socialtjänsten komma att utreda din sociala situation. Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall gäller detta även dig som är mellan 18 och 20 år. Är du under 15 år är det socialtjänsten som avgör om det ska bli en utredning.

Socialtjänsten gör en bedömning om du som begått ett brott är i behov av ungdomsvård. Detta görs utifrån din situation, hur du mår och om det finns risk för återfall i kriminalitet. I bedömningen står det även om det är lämpligt för dig att utföra ungdomstjänst.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd till ungdomar mellan 15 och 21 år som begått brott. Det får inte finnas behov av vård för då döms han eller hon till ungdomsvård.

Den som döms till ungdomstjänst har en handledare på familjeenheten. Tillsammans med den dömde och dennes föräldrar upprättar vi en arbetsplan. Domen innebär att den dömde ska utföra lägst 20 och högst 150 timmar oavlönat arbete. Det kan ingå samtalsserie.

Praktikplatsen ska i första hand ordnas av den dömde själv eller dennes föräldrar. I andra hand hjälper vi till att ordna praktikplats.

I en samtalsserie kan det ingå individuella samtal där vi utgår från olika teman, till exempel kamrater, alkohol och droger, gemenskap, utanförskap och värderingsfrågor. Ibland kan vi lägga in olika besök hos till exempel polis, beroendeenhet, akutmottagning eller räddningstjänsten.

Om den dömde inte följer arbetsplanen ska åklagaren meddelas.

Ungdomsvård

Den som har begått ett brott och är mellan 15-21 år kan dömas till ungdomsvård om det finns särskilt behov av vård eller annan åtgärd.

Vid ungdomsvård upprättas ett kontrakt, vilket den som är dömd är skyldig att följa.

Den som har dömts till ungdomsvård eller ungdomstjänst får genomgå en samtalsserie där syftet är att den dömde inte ska begå fler brott och reflektera över det brott den är dömd för. Den dömde ska också ta ansvar och aktivt medverka till ett förändrat levnadsmönster och planera för framtiden. Den dömdes föräldrar/vårdnadshavare ska få ta del av arbetet.

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan den som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet. Vid mötet deltar familjeenheten som en opartisk medlare. Det är viktigt att vinna såväl gärningsmannens som brottsoffrets förtroende, eftersom båda parter är lika viktiga.

Medling är ett komplement till det rådande rättssystemet. Syftet är att medlingen ska minska de negativa konsekvenserna av brottet och att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser. Brottsoffret ska också få möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Vi genomför medlingar där gärningsmannen är mellan 15-21 år.

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Fältare, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun