Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stödgrupp, KLARA-gruppen

Klaragruppen, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare för gruppverksamhet

Jonny Isaksson
0490-25 51 46

Samordnare

Maria Karlsson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 54 76

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Barn som leker

Har du föräldrar som missbrukar? Mår dina föräldrar dåligt? Är det oroligt hemma hos dig? Då kan du få stöd i en grupp.

Barn och ungdomar har ofta lätt att ta på sig skulden för vad som händer i familjen och hur vuxna agerar. Det kan då vara bra att gå i en gruppverksamhet där du får träffa andra barn eller ungdomar i liknande situation. Där kan få prata och uttrycka dig, leka eller få stöd av vuxna. I gruppen får du träna på att prata om dig själv och dina känslor.

Det finns fyra olika grupper för barn och ungdomar. I varje grupp deltar mellan 3-8 barn eller ungdomar i din ålder.

Föräldrar med missbruk, BIM-grupp

BIM betyder barn som lever i familjer med missbruk. Denna gruppverksamhet vänder sig till barn/ungdomar som lever i familjer där det förekommit/förekommer ett beroende av alkohol eller andra berusningsmedel.

Föräldrar med psykisk ohälsa, BIP-grupp

BIP betyder barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Gruppen vänder sig till de barn/ungdomar som växer upp i familjer där det förekommit/förekommer psykisk ohälsa.

Våld i nära relationer, VNR-grupp

VNR betyder våld i nära relationer. Denna gruppverksamhet vänder sig till de barn/ungdomar som i hemmet upplevt eller bevittnat våld och övergrepp.

Skilda världar-grupp

Gruppen Skilda världar vänder sig till de barn/ungdomar som har föräldrar som genomgått/genomgår en separation. 

För mer information och anmälan kontakta samordnare för gruppverksamheterna på telefonnummer 0490 - 25 51 46

Sidan senast granskad den 23 juli 2020
Innehållsansvarig: Martin Ek

Klaragruppen, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare för gruppverksamhet

Jonny Isaksson
0490-25 51 46

Samordnare

Maria Karlsson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 54 76

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun