Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stödgrupp, Barnkraft

Barnkraft, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare för gruppverksamhet

0490-25 51 46

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Hur hjälper jag mitt barn? Till dig förälder med psykisk ohälsa och till dina barn.

Barnkraft erbjuder parallella stödgrupper för barn 7-17 år och föräldrar i en situation då föräldern har insjuknat i depression eller bipolär sjukdom. Diagnos är ej nödvändig.

I barngruppen kan barnen tillsammans med andra barn samtala om sin vardag, om sin förälders ohälsa och tankar kring den. Härtill får barnet hjälp till att hantera sina känslor. De olika temana bearbetas med hjälp av aktiviteter, uppgifter och lekar.

 • Träffa andra med liknande erfarenheter.
 • Psykisk ohälsa – vad är det?
 • Hur påverkar det min vardag?
 • Hur kan man hantera besvärliga situationer?
 • Stärka självkänslan som barn.

I föräldragruppen kan föräldrarna tillsammans med sina likar samtala om tankar kring föräldraskap, om ohälsa och vad den inneburit för familjen. Syftet är att hjälpa föräldrarna till att hjälpa sina barn.

 • Träffa andra med liknande erfarenheter.
 • Psykisk ohälsa – hur påverkar det vår vardag?
 • Stärka de positiva sidorna i föräldraskapet.
 • Hur kan jag hjälpa mitt barn?
 • Stärka självkänslan som förälder.

De tre gemensamma träffarna i programmet syftar till att stödja barns och föräldrars samhörighet och interaktion.

Så går det till

 • Grupperna har ca 6-8 deltagare vardera.
 • Vi träffas tio gånger. Den första, sjunde och tionde gången är föräldragruppen och barngruppen tillsammans.
 • Vi diskuterar olika teman med ledning av gruppledare.
 • Barnkraft använder ett pedagogiskt program som utvecklats i Finland och praktiserats där med framgång.

Kontakt och anmälan

Fråga din behandlare eller socialsekreterare eller kontakta samordnare för gruppverksamhet på Familjeenheten. Du är välkommen att ta kontakt även för information. 

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Barnkraft, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare för gruppverksamhet

0490-25 51 46

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun