Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Familjehemsförälder Erika: "Mitt hjärta klappar för barn som har det jobbigt"

Kontaktfamilj kontaktperson familjehem, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Hospitalsgatan 12,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan

Helgfri måndag - fredag klockan 07.30-16.00

Trettondagsafton, valborgsmässoafton och dag före alla helgons dag klockan 07.30-14.00

0490-25 50 52

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta nedanstående personer för mer information.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

För Erika och hennes man började vägen till att bli familjehem som kontaktfamilj. Det kan vara en bra start för den som är nyfiken på uppdraget: ” Då kan man känna på hur det är att få hem ett barn”, tipsar hon.

I sju år har Erika och hennes man varit familjehem. De har två biologiska barn, ett av dem gemensamt, sedan innan och har i dag fyra familjehemsplaceringar.

Eftersom vi har öppnat upp för så många placeringar så jobbar inte jag längre. Här hemma har det blivit ett heltidsjobb att vara familjehem i stället, det är en livsstil vi har valt och som vi trivs otroligt bra med, säger hon.

Erika tillsammans med sin hund

Livsstilen är något som vuxit fram, berättar Erika. Hon fick upp ögonen för uppdraget som verksam inom skolan.

Jag har nog varit den som varit drivande i att vi ska bli familjehem, men vi var givetvis överens innan vi gick in i det här. Det behöver man vara om man ska gå in i något sådant här. Mitt hjärta har alltid klappat hårdare för de som har det jobbigt, och det här är en möjlighet att kunna hjälpa barn som har det tufft.

Hon berättar vidare:

Vi började som kontaktfamilj. Det innebar att vi tog emot barn vars föräldrar hade ett behov av avlastning. Behovet kan se olika ut, men det kan innebära att barnet kommer och hälsar på varannan helg eller en gång i måndagen till exempel. Vi har kontaktfamilj idag, trots att vi har placeringar, som avlastar oss ibland.

Intresset för att bli familjehem växte sig starkare hos Erika och resten av familjen. 2015 fick de sin första placering och 2017 flyttade ett syskonpar in, 1,5 år och 7 månader gamla, som idag är en del av familjen.

Våra biologiska barn var då 10 år och 15 år gamla, så det funkade väldigt bra att ta emot dem. Det är på sätt och vis mycket man kräver av ens biologiska barn när man tar emot placeringar, då de konkurrerar om vår tid och kärlek. Eftersom våra barn var så stora så blev det väldigt naturligt och vi har aldrig upplevt det som problematiskt. Här tror jag att matchningen är väldigt viktig, säger hon.

Erika framför en vägg med citat

Matchningsprocessen är ett resultat av den utredning som görs av socialtjänsten när någon visat intresse för att bli familjehem. Mikael Fasth, familjehemssekreterare på Västerviks kommun, berättar mer:

Matchningsprocessen innebär i stort att vi, utifrån den kännedom vi har genom exempelvis en familjehemsutredning, tar kontakt med personer och diskuterar uppdraget. Det kan handla om flera samtal och möten för att både socialtjänsten och det eventuella familjehemmet skall kunna göra en bedömning av om det är ett uppdrag som passar och som de tror sig klara av.

Sedan syskonparet flyttade in, då för fem år sedan, har det äldsta biologiska barnet flyttat hemifrån. Under åren har flera barn i olika åldrar kommit och gått.

När man går in i en placering så tror jag att man behöver gå in i det helhjärtat, för att det ska bli bra för alla. Oavsett hur tufft det kan vara ibland, till exempel om en placering blir avbruten av någon anledning, så landar jag alltid i att det är det här jag brinner för. Behovet är så stort och det finns så många barn där ute som far illa. Det är det här jag vill göra, jag vill hjälpa ett barn.

Erika poängterar samtidigt att man inte behöver ta det till deras nivå för att göra en insats. Ett arbete kan man med fördel behålla.

Det som egentligen är viktigast att man känner är att man kan öppna dörren och dela med sig av sitt hjärta. Har man funderat i de här banorna, så våga testa! Om man känner sig osäker på att ta steget full ut kan man alltid börja som kontaktfamilj, då kan man känna på hur det känns att få hem ett barn. Även om villkoren skiljer sig åt och det inte riktigt går att jämföra så kan det ändå ge en känsla. Det behövs så många fler, så våga!

Vad kräver uppdraget av familjehemmet?

 • Som familjehem ska du kunna ta emot ett barn som du inte känner till din familj. Du ska ge barnet den kärlek och omvårdnad och trygghet i vardagen som barnet behöver och har rätt till, som om det vore ditt eget biologiska barn. Du är ställföreträdare för barnets föräldrar under den tid som barnet bor hos dig och ska stödja barnet med det som barnet behöver.
 • En av familjehemsföräldrarnas viktigaste uppgifter är att stödja barnets relation till sina föräldrar, syskon och släktingar. Ibland är den kontakten avgörande för om en familjehemsplacering blir bra för barnet.
 • Samarbete med socialtjänst och andra myndigheter som skola och hälsovård är andra viktiga uppgifter för dig som familjehem.

 Läs mer om att bli familjehem 

Sidan senast granskad den 24 mars 2022
Innehållsansvarig: Tove Ferngren

Lämna intresseanmälan till att bli familjehem

Vanliga frågor

 • För att verkligen göra skillnad i ett barns liv, hjälpa ett barn som har haft det svårt hemma att få en trygg och fungerande vardag. Barnen kan ha levt med föräldrar som haft missbruksproblem, psykiska sjukdomar eller andra svårigheter. Barnen kan också ha egna problem.

 • Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska se ut. Alla barns behov och förutsättningar är olika. Det är likadant med familjehem. Det viktigaste är att hemmet består av en trygg och varm familj med tid, engagemang och stort hjärta redo för att välkomna en ny individ till familjen.


  Ett lämpligt familjehem kan antingen vara ett par eller ensamstående med eller utan barn. Sexuell läggning eller kulturell bakgrund spelar självklart inte heller någon roll. Alla familjekonstellationer är välkomna att ansöka till oss om att bli familjehem. Vi alltid en grundlig utredning av dig som anmäler intresse.

 • När du anmält ditt intresse så görs en utredning av våra familjehemssekreterare. Vi gör utredningen för att få en bild av er som familj och hur er vardag ser ut. Vi gör bland annat hembesök, tar registerutdrag från myndigheter och gör en intervju med er. Att bli familjehem är ett stort och viktigt beslut. För att det ska bli så bra som möjligt för både barnet och er så gör vi denna grundliga utredning.

 • Det innebär att du tar hand om någon annans barn i ditt hem och hjälper barnen med det som de behöver hjälp med i vardagen som skola, kompisar fritid med mera. Barnen ska också ha kontakt med sina biologiska föräldrar.

 • Ja, du kan bo i lägenhet som familjehem, men det placerade barnet ska ha ett eget rum.

 • Barnet får stanna tills målet med placeringen är uppfyllt, det vill säga, att barnet ska ha fått sina behov tillgodosedda. Det ser olika ut, en del stannar kort tid medan en del är kvar som längst tills barnet är 18 år eller har gått ut gymnasiet. Det är på ungefär samma sätt som föräldrabalken är utformad vad gäller föräldraansvar. En del flyttar hem till sina föräldrar när situationen är bättre hemma och en del blir vårdnadsöverflyttade till sina familjehem.

 • Som familjehem får du en ersättning som består av en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodesdelen är en ersättning för det uppdrag ni har som familjehem och den delen är skattepliktig. Omkostnadsersättningen ska användas till barnets omkostnader som till exempel mat, kläder, husrum och fickpengar. Västerviks kommun följer SKR:s rekommendationer kring arvode.

 • Du ska vara som en ”vanlig” familj, vilket kan se olika ut. Du kan vara ensamstående, man/kvinna, med eller utan barn, bo på landet eller i lägenhet. Det viktiga är att du har tid och intresse att ta hand om ett barn i din familj. Socialtjänsten gör en utredning och bedömning där vi inhämtar registerutdrag, gör hembesök och tar referenser.

 • I grunden är det som att ha ett eget barn och du kan fortsätta arbeta som tidigare. I samband med att ett barn flyttar in behöver ibland någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Även senare under placeringen kan du behöva vara hemma under en period på hel- eller deltid.

  Tar du emot ett litet barn behöver du oftast vara hemma under en längre period motsvarade som du är föräldraledig med ett biologiskt barn. I dessa fall då familjehemsföräldrar behöver vara tjänstlediga ifrån sitt arbete, kompenserar vi för eventuellt inkomstbortfall.

 • Som familjehem ska du kunna ta emot ett barn som du inte känner till din familj. Du ska ge barnet den kärlek och omvårdnad och trygghet i vardagen som barnet behöver och har rätt till, som om det vore ditt eget biologiska barn. Du är ställföreträdare för barnets föräldrar under den tid som barnet bor hos dig och ska stödja barnet med det som barnet behöver.

  En av familjehemsföräldrarnas viktigaste uppgifter är att stödja barnets relation till sina föräldrar, syskon och släktingar. Ibland är den kontakten avgörande för om en familjehemsplacering blir bra för barnet. Samarbete med socialtjänst och andra myndigheter som skola och hälsovård är andra viktiga uppgifter för dig som familjehem.

 • Ja, det är viktigt för oss att lyssna på dina önskemål och vad du tror passar just din familj. Vi har alltid en diskussion innan placering och du får då fundera på om det barn som föreslås kan passa i familjen. Du kan alltid välja att säga ja eller nej till en placering.

 • Placering i familjehem sker oftast frivilligt, men det kan också ske utan föräldrars samtycke om socialtjänsten bedömer att det är det bästa för barnet. När placeringen sker frivilligt innebär det att vårdnadshavare och socialtjänst är överens om att den insatsen är det bästa för barnet, enligt Socialtjänstlagen (SoL). Om barnet är över 15 år ska den också samtycka till insatsen. Placering kan också ske mot vårdnadshavares och barns vilja enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

 • Det är möjligt för ett familjehem att ha flera placerade barn om det bedöms lämpligt. Ett samråd ska ske mellan kommuner och familjehemmen ska först ha en diskussion med den kommun som redan har en placering innan man tar emot något mer barn.

 • När barnet ska flytta in i familjehemmet så kan det tillkomma en del kostnader för personlig utrustning eller utrustning till exempelvis barnets rum. Då utgår vi ifrån vad som finns och vad barnet behöver utrustas med i ett inledande skede vilket kan beviljas som extra ersättning till familjehemmet.

 • Nej, du behöver inte ha egna barn för att bli familjehem.

 • Ja, du kan ha flera barn placerade hos dig samtidigt.

 • Familjehemssekreterarna finns tillgängliga för dig för att få råd och stöd. Det finns också alltid en barnhandläggare som fattar beslut i ärendet. I vissa fall kan det bli nödvändigt med en omplacering om man inte kan hjälpa barnet på bästa sätt eller om det inte fungerar för den egna familjen.

 • Som familjehemsförälder kan många nya funderingar och frågor dyka upp. Vi erbjuder alla nya familjehem en utbildning som heter "Ett hem att växa i". Den består av åtta träffar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment för att få kunskap om vad det innebär att vara familjehem. Ni får även råd och stöd av våra familjehemssekreterare under den som tid som barnet är placerat hos er. Det finns även möjlighet att delta i gruppträffar med andra familjehem.

 • Målet för barn som placeras i familjehem är alltid att de ska kunna återförenas med sina biologiska föräldrar. Det står angivet i socialtjänstlagen. Som familjehem blir ni ställföreträdande föräldrar samtidigt som det är viktigt för barnet att ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Socialtjänsten är med och fattar formella beslut kring barnet under tiden den är familjehemsplacerad. En viktig uppgift för er som familjehem är därför att kunna samarbeta i ett team med barnet, de biologiska föräldrarna och socialtjänsten.

 • Alla barn som bor i familjehem omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. De omfattas även av familjehemmets hemförsäkring. Vi ersätter då självrisken för skador som eventuellt orsakas av barnet. Som familjehem bör ni också teckna en barn- eller ungdomsförsäkring.

 • De barn som inte kan bo med sina föräldrar och saknar ett fungerande hem behöver en ny miljö att växa upp i. Det kan handla om en kortare eller längre tid.  Det kan finnas flera orsaker till att barn far illa i sin hemmiljö. Det kan exempelvis handla om missbruk, psykisk sjukdom eller andra svårigheter som gör att man inte räcker till som förälder. Barn kan även ha en egen problematik som gör att de har behov av en annan miljö.

 • Socialnämnden kan ansöka om att familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare, vilket ska övervägas när barn har varit placerade i 2 år.

 • Absolut! Ett lämpligt familjehem kan antingen vara ett par eller ensamstående med eller utan barn. Sexuell läggning eller kulturell bakgrund spelar självklart inte heller någon roll. Alla familjekonstellationer är välkomna att ansöka till oss om att bli familjehem. Dock är inte alla familjer lämpliga som familjehem. Därför gör vi alltid en grundlig utredning av dig som anmäler intresse.

 • Du ska helst inte vara långtidssjukskriven om du vill bli familjehem. Under tiden du är familjehem kan du vara sjukskriven från ditt ordinarie arbete. Att vara familjehem innebär att du har ett uppdrag från socialtjänsten.

 • Du ska helst inte ha skulder hos kronofogden, men en bedömning görs utifrån hur mycket du har i skuld och vad det handlar om.

 • Ja, familjehem kan vabba precis som andra föräldrar.

Kontaktfamilj kontaktperson familjehem, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Hospitalsgatan 12,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan

Helgfri måndag - fredag klockan 07.30-16.00

Trettondagsafton, valborgsmässoafton och dag före alla helgons dag klockan 07.30-14.00

0490-25 50 52

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta nedanstående personer för mer information.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun