Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vill du bli jourfamiljehem?

Kontaktfamilj kontaktperson familjehem, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Hospitalsgatan 12,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan

Helgfri måndag - fredag klockan 07.30-16.00

Trettondagsafton, valborgsmässoafton och dag före alla helgons dag klockan 07.30-14.00

0490-25 50 52

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta nedanstående personer för mer information.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Barn som gnuggar sig i ögonenSom jourfamiljehem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid. Personer som öppnar upp sitt hem är vanliga trygga, stabila människor med ett stort hjärta och engagemang som är beredda på att ta emot barn och unga i kris. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara jourfamiljehem.

Vad är ett jourfamiljehem?

Som jourfamiljehem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid. Du kan bli uppringd och få ta emot ett barn eller ungdom som behöver plats redan samma dag eller några dagar senare. Barnet är ofta i kris och har varit med om traumatiska händelser vilket betyder att det är viktigt att du snabbt kan avsätta tid och för att finnas där och stötta i vardagen. En trygg och kärleksfull person helt enkelt.

Vem kan bli jourfamiljehem?

Det absolut viktigaste är att hemmet består av en trygg och varm familj med tid, engagemang och stort hjärta redo att snabbt öppna sitt hem för ett barn i kris. Du behöver ha ett flexibelt arbete med möjlighet att snabbt ställa om så att du kan vara helt eller delvis ledig under den period som barnet bor hos dig. 

Innan du blir jourfamiljehem gör våra familjehemssekreterare en utredning. Vi gör utredningen för att få en bild av er som familj och hur er vardag ser ut. Vi gör bland annat hembesök, tar registerutdrag från myndigheter och gör en intervju med er. Att bli jourfamiljehem är ett stort och viktigt beslut. För att det ska bli så bra som möjligt för både barnet och er så gör vi denna grundliga utredning.

Under tiden barnet bor hos dig gör socialtjänsten en utredning av barnets situation. Det innebär att du behöver vara tillgänglig för möten med socialtjänsten dagtid. 

Vad innebär det?

Att öppna ert hem tillfälligt för ett barn kräver mycket av hela familjen, men det ger också otroligt mycket tillbaka. Det barn som kommer till er ska välkomnas till att tillfälligt bli en del av er vardag. Det är viktigt att ni ger barnet så bra förutsättningar som möjligt för att känna sig välkommen, trygg och säker hemma hos er.

Du och din familj har ansvar för den dagliga omsorgen av barnet. Det betyder att ni ska:

  • Se till att barnet får en trygg och bra vardag.
  • Stötta barnet i dess skolgång, till exempel om barnet behöver byta skola.
  • Se till att barnet får den hälso-, sjuk- och tandvård som den behöver.
  • Stötta barnet i kontakt med familj och vänner.

De barn och ungdomar som har behov av ett nytt hem har ofta varit med om traumatiska saker i livet. Det gör att de kan behöva mer tid och omsorg än vad andra barn kanske kräver. Som jourfamiljehemsförälder behöver du därför vara beredd på att det är ett krävande åtagande samtidigt som det också ger mycket glädje tillbaka.

Som jourfamiljehem har du tät kontakt med socialtjänsten, förskola eller skola och andra parter.

Du kan få förfrågan om att ta emot ett eller flera barn. Varje enskilt barn placeras hos dig under en kortare period. Du kan också ha perioder utan placerade barn.

Är du intresserad eller har frågor?

Du är varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan genom formuläret nedan eller kontakta våra familjehemssekreterare om du har frågor.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Intresseanmälan jourfamiljehem

Sidan senast granskad den 19 november 2021
Innehållsansvarig: Tove Ferngren

Kontaktfamilj kontaktperson familjehem, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Hospitalsgatan 12,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan

Helgfri måndag - fredag klockan 07.30-16.00

Trettondagsafton, valborgsmässoafton och dag före alla helgons dag klockan 07.30-14.00

0490-25 50 52

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta nedanstående personer för mer information.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun