Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två barn som leker

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som rör barnet. Frågor som kan ställa till problem är till exempel var barnet ska bo och hur ofta barnet ska träffa den andra föräldern. Familjerätten ger er råd och stöd i att komma överens.

Om ni är överens - avtal

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, boendet eller umgänget kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet.

Ett sådant avtal har samma verkan som en dom i tingsrätten. Det innebär bland annat att tingsrätten har möjlighet att besluta om tvingande åtgärder om en förälder bryter avtalet utan godtagbara skäl.

Vid osämja - samarbetssamtal

För att ni ska kunna förbättra ert samarbete kring ert barn kan ni komma till Familjerätten på samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och det sker ingen dokumentation. Målet är att ni ska finna samsyn och komma överens kring ert barns bästa gällande vårdnad, boende och umgänge.

Informationssamtal och domstol

Om ni inte kan komma överens kring vårdnad, boende eller umgänge, för era barn, kan ni vända er till Familjerätten för ett informationssamtal. Först därefter har ni möjlighet att vända er till tingsrätten med en stämningsansökan.

När föräldrar har en tvist om vårdnad, boende eller umgänge så begär tingsrätten en underlag av familjerätten. Syftet är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Familjerätten lämnar förslag till tingsrätten, som sedan beslutar. Ni får båda ta del av underlaget innan den skickas till tingsrätten samt lämna era synpunkter.

Försörjningsskyldighet

Föräldrar har, oavsett vårdnads- och boendeform, en gemensam försörjningsskyldighet för sitt barn. Det gäller till barnet fyllt 18 år eller avslutat sina gymnasiestudier, men längst till barnet fyller 21 år.

Båda föräldrarna ska bidra efter ekonomisk förmåga. Ni har även möjlighet att göra egna överenskommelser som hur ni vill fördela kostnaderna.

Den förälder som barnet inte bor med är underhållsskyldig. Har den föräldern begränsad betalningsförmåga kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan.

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Familjerätten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun