Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så arbetar vi med flyktingmottagande och integration

Kontakta integrationsgruppen

Integrationsgruppen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Nygatan 12, Västervik

Kontaktpersoner

Verksamhetschef flyktingmottagning och integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
kirsi.sedell-masters@vastervik.se

Flyktingmottagning

Socialsekreterare
Kristina Apell
0490-25 50 84
kristina.apell@vastervik.se

Socialsekreterare
Christina Odh
0490-25 50 82
christina.odh@vastervik.se

Socialsekreterare 
Roger Andersson
0490-25 51 06
roger.a.andersson@vastervik.se

Socialsekreterare
Emelie Sturup
0490-25 53 65
emelie.sturup@vastervik.se

Samordnare samhällsorientering för nyanlända
Torbjörn Pettersson
0490-25 51 43
torbjorn.a.pettersson@vastervik.se

Tillförordnad samordnare
Maria Uppman
0490-25 54 24
maria.uppman@vastervik.se

Administratör
Maria Kihl
0490-25 51 45
maria.kihl@vastervik.se

Integrationsassistent
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Integrationsassistent
Mulugeta Weldegergis
0490-25 54 22
mulugeta.weldegergis@vastervik.se

Integrationsassistent
Ola Zghibeh
073-083 38 24
ola.zghibeh@vastervik.se

Integrationsassistent
Mohamad Al Badri
072-562 12 18
mohamad.al-badri@vastervik.se

Integration

Integrationsstrateg
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Föreningslots
Johannes Löf
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Integrationsassistent/ VästerviksVärd
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Fax

0490-25 50 78

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två kvinnor som ler mot varandraIntegrationsgruppen arbetar med flyktingmottagande och integration i vår kommun. Flyktingmottagningen kan hjälpa dig som blivit kommunplacerad här. Du blir kommunplacerad av Migrationsverket när du sökt asyl och fått uppehållstillstånd. Integrationsgruppen arbetar också med ett övergripande integrationsarbete. Genom samverkan ska vi tillsammans se till att Västervik blir en kommun där du som är född i ett annat land får samma möjligheter som du som bott här sedan länge. Vi hoppas att du väljer att bosätta dig och stanna kvar i vår kommun.

Integrationsgruppen

Västerviks kommun ansvarar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att du som är nyanländ ska få stöd att etablera dig och få tillgång till svenskt samhälls- och arbetsliv. 

Integrationsgruppen jobbar med:

  • Mottagande och etablering av asylsökande som beviljats uppehållstillstånd, nyanlända, anknytningar till dessa och kvotflyktingar.
  • Strategiarbete för integrationsfrågor.
  • Olika projekt och utvecklingsarbete för nyanlända och utrikes födda kommuninvånare. 

Flyktingmottagande

Västerviks kommun har arbetat med flyktingmottagande sedan 1985. Vi kan hjälpa dig som är nyanländ med bland annat:

  • Ge råd och stöd om praktiska frågor när du flyttar in i din bostad.
  • Anmäla dig till undervisning i svenska för invandrare.
  • Ge dig samhällsorientering.
  • Se till så att dina barn blir anmälda till skola, förskola och barnomsorg.
  • Hjälpa dig om du behöver socialt stöd.
  • Se till att du får samma stöd och service som alla har rätt att få av kommunen.

Integration

Integration är en ömsesidig process som är beroende av alla som lever i vårt samhälle. Vi vill att du som är ny i Sverige och vår kommun ska känna dig välkommen och delaktig i samhället. Du ska få samma möjligheter att lyckas som den som bott här sedan länge. Vi hoppas att du snabbt kommer in i samhället och väljer att stanna kvar i vår kommun. 

Integrationsstrategi 2018-2022

Västerviks kommuns integrationsstrategi berättar hur vi tillsammans ska arbeta för att främja integration i vår kommun. Det handlar om insatser utöver det som är lagstadgat som till exempel svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. 

Just nu arbetar vi med en revidering av vår integrationsstrategi. Arbetet görs på uppdrag av demokratiberedningen. Den ska gälla från år 2018 till 2022. Arbetet förankras genom dialoger med utrikesfödda personer, tjänstepersoner inom kommunen, representanter från civilsamhället, ungdomar i kommunen samt näringslivet. Du kan läsa mer om integrationsstrategin i menyn. 

Integrationsfonden

Genom integrationsfonden kan vi ge stöd till projekt och aktiviteter som leder till att du som är född i ett annat land kommer in i vårt samhälls- och arbetsliv. Du kan läsa mer om integrationsfonden i menyn. 

Sidan senast granskad den 5 juli 2019
Innehållsansvarig: Elisabet Sjöstrand

Kontakta integrationsgruppen

Integrationsgruppen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Nygatan 12, Västervik

Kontaktpersoner

Verksamhetschef flyktingmottagning och integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
kirsi.sedell-masters@vastervik.se

Flyktingmottagning

Socialsekreterare
Kristina Apell
0490-25 50 84
kristina.apell@vastervik.se

Socialsekreterare
Christina Odh
0490-25 50 82
christina.odh@vastervik.se

Socialsekreterare 
Roger Andersson
0490-25 51 06
roger.a.andersson@vastervik.se

Socialsekreterare
Emelie Sturup
0490-25 53 65
emelie.sturup@vastervik.se

Samordnare samhällsorientering för nyanlända
Torbjörn Pettersson
0490-25 51 43
torbjorn.a.pettersson@vastervik.se

Tillförordnad samordnare
Maria Uppman
0490-25 54 24
maria.uppman@vastervik.se

Administratör
Maria Kihl
0490-25 51 45
maria.kihl@vastervik.se

Integrationsassistent
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Integrationsassistent
Mulugeta Weldegergis
0490-25 54 22
mulugeta.weldegergis@vastervik.se

Integrationsassistent
Ola Zghibeh
073-083 38 24
ola.zghibeh@vastervik.se

Integrationsassistent
Mohamad Al Badri
072-562 12 18
mohamad.al-badri@vastervik.se

Integration

Integrationsstrateg
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Föreningslots
Johannes Löf
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Integrationsassistent/ VästerviksVärd
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Fax

0490-25 50 78

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun