Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Integrationsstrategi

Kontakta integrationsgruppen

Integrationsgruppen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Nygatan 12, Västervik

Kontaktpersoner

Verksamhetschef flyktingmottagning och integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
kirsi.sedell-masters@vastervik.se

Flyktingmottagning

Socialsekreterare
Kristina Apell
0490-25 50 84
kristina.apell@vastervik.se

Socialsekreterare
Christina Odh
0490-25 50 82
christina.odh@vastervik.se

Socialsekreterare 
Roger Andersson
0490-25 51 06
roger.a.andersson@vastervik.se

Socialsekreterare
Emelie Sturup
0490-25 53 65
emelie.sturup@vastervik.se

Samordnare samhällsorientering för nyanlända
Torbjörn Pettersson
0490-25 51 43
torbjorn.a.pettersson@vastervik.se

Tillförordnad samordnare
Maria Uppman
0490-25 54 24
maria.uppman@vastervik.se

Administratör
Maria Kihl
0490-25 51 45
maria.kihl@vastervik.se

Integrationsassistent
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Integrationsassistent
Mulugeta Weldegergis
0490-25 54 22
mulugeta.weldegergis@vastervik.se

Integrationsassistent
Ola Zghibeh
073-083 38 24
ola.zghibeh@vastervik.se

Integrationsassistent
Mohamad Al Badri
072-562 12 18
mohamad.al-badri@vastervik.se

Integration

Integrationsstrateg
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Föreningslots
Johannes Löf
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Integrationskommunikatör
Sara Nordling
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Integrationsassistent/ VästerviksVärd
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Fax

0490-25 50 78

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

En kvinna som tittar in i kameranKommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 att fastställa en integrationsstrategi för Västerviks kommun. Integrationsstrategin berättar hur vi tillsammans ska arbeta för att främja integration i vår kommun. Vi vill skapa förutsättningar för ett inkluderande mottagande. Varje människa ska tas tillvara som en resurs. Detta skapar en mångfald som i sin tur ska bidra till vår utveckling.

Tillsammans arbetar vi för att förändra attityder, bli medveten om fördomar och samtidigt lyfta den kunskap och erfarenhet som utrikes födda bidrar med. Gemensamt skapar vi förutsättningar för fler utrikes födda att vilja komma till och stanna i Västerviks kommun. Genom samverkan ska vi tillsammans se till att Västervik blir en kommun där utrikesfödda ges samma möjligheter som inrikesfödda. Vi vill bli fler och hoppas att fler väljer att bosätta sig och stanna kvar i vår kommun.

Integrationsstrategin 2018-2022

Just nu arbetar vi med att revidera integrationsstrategin. Detta görs på uppdrag av demokratiberedningen. Den ska gälla från år 2018 till 2022. Under 2017 och början av 2018 har arbetet förankrats genom dialoger med utrikesfödda personer, tjänstepersoner inom kommunen, medborgare i kommunen, representanter från civilsamhället, ungdomar i kommunen samt näringslivet. 

Medborgardialog

I början av 2018 fick medborgarna i vår kommun tycka till om integration. Det gjordes genom en utställning som flyttade runt till olika orter i kommunen under två månader samt digitalt på vår webb. Totalt har vi fått in 61 förslag på hur vi tillsammans kan jobba för ett samhälle där alla får chans att vara delaktiga. De förslag som kommit in har framförallt fokus på social sammanhållning, men också på utrikesföddas väg till arbete och språkutveckling.

Vi delar nu med oss av förslagen på olika sätt; genom webben och som information till de verksamheter som har ansvar för just det området eller kan förvalta förslagen på bästa sätt. Du hittar en sammanställning av förslagen från medborgarna under relaterade dokument.

Tack alla ni som lämnat förslag! Vi tar med oss era synpunkter och idéer i arbetet med integrationsstrategin för 2018-2022. Vi tar även fasta på era förslag genom hela dialogarbetet som genomförts, där vi har haft möten och dialoger med olika berörda grupper; tjänstepersoner, civilsamhället, utrikesfödda personer, ungdomar.

Fokusområden

Demokratiberedningen har beslutat om fem fokusområden:

  • Arbete och kompetens
  • Språkutveckling
  • Social sammanhållning
  • Kommunikationer
  • Bostad

Integrationsstrategin för 2018-2022 beräknas vara beslutad av kommunfullmäktige efter sommaren 2018.

Sidan senast granskad den 19 april 2018
Innehållsansvarig: Sara Nordling

Kontakta integrationsgruppen

Integrationsgruppen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Nygatan 12, Västervik

Kontaktpersoner

Verksamhetschef flyktingmottagning och integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
kirsi.sedell-masters@vastervik.se

Flyktingmottagning

Socialsekreterare
Kristina Apell
0490-25 50 84
kristina.apell@vastervik.se

Socialsekreterare
Christina Odh
0490-25 50 82
christina.odh@vastervik.se

Socialsekreterare 
Roger Andersson
0490-25 51 06
roger.a.andersson@vastervik.se

Socialsekreterare
Emelie Sturup
0490-25 53 65
emelie.sturup@vastervik.se

Samordnare samhällsorientering för nyanlända
Torbjörn Pettersson
0490-25 51 43
torbjorn.a.pettersson@vastervik.se

Tillförordnad samordnare
Maria Uppman
0490-25 54 24
maria.uppman@vastervik.se

Administratör
Maria Kihl
0490-25 51 45
maria.kihl@vastervik.se

Integrationsassistent
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Integrationsassistent
Mulugeta Weldegergis
0490-25 54 22
mulugeta.weldegergis@vastervik.se

Integrationsassistent
Ola Zghibeh
073-083 38 24
ola.zghibeh@vastervik.se

Integrationsassistent
Mohamad Al Badri
072-562 12 18
mohamad.al-badri@vastervik.se

Integration

Integrationsstrateg
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Föreningslots
Johannes Löf
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Integrationskommunikatör
Sara Nordling
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Integrationsassistent/ VästerviksVärd
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Fax

0490-25 50 78

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)