Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Integrationsfonden

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30 samt på drop in tisdagar klockan 13:00-14:30

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Ändrade öppettider under vecka 39 och 40 på grund av sjukdom: måndag-fredag 11.00-12.00 och 13.00-15.00

måndag-fredag klockan 9.00-16.00
Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ungdomar som badar och lekerIntegrationsfonden är en viktig del för att främja integration i kommunen. Genom den kan vi ge stöd till projekt och aktiviteter som leder till att du som är född i ett annat land kommer in i vårt samhälls- och arbetsliv.

Prioriterade områden

1. Kompetensförsörjning
Arbetslivet har avgörande betydelse för integration och påverkar delaktighet inom andra samhällsområden. Projekt och aktiviteter ska gynna utrikes födda personers väg till in på den lokala arbetsmarknaden.

2. Språkkunskap
Språket påverkar individens möjlighet till arbete och delaktighet i samhället. Projekt och aktiviteter ska utveckla och öka kunskaperna i svenska språket för personer med annat modersmål än svenska.

3. Delaktighet i förenings- och kulturliv
Projekt och aktiviteter som ska utveckla och öka målgruppens deltagande i Västerviks kommuns förenings- och kulturliv tillsammans med kommunens medborgare.

Målgrupper

Målgrupper är alla utrikes födda personer som vistas och bor i Västerviks kommun, nyanlända men även asylsökande.

Vid bedömning av inkomna ansökningar prövas även om verksamheten eller projektet:

 • Bidrar till samarbete, möte och kontakt mellan människor.
 • Engagerar fler utrikes födda medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhället.
 • Tar fasta på resurser och möjligheter och tar avstånd från diskriminering och rasism.
 • Verksamheten eller projektet ska bedrivas för boende i Västerviks kommun.
 • Aktivt söker medfinansiering från andra aktörer.

Vem kan söka?

Det är bara så kallade juridiska personer som kan söka pengar ur integrationsfonden. Det kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Offentligt finansierade förvaltningar och kommunala bolag/ institutioner kan också beviljas bidrag för projekt. Du hittar ansökningsblankett under E-tjänster och blanketter. 

50 beviljade ansökningar

Mellan 2015 till 2018 har 56 projekt och aktiviteter genomförts med stöd från integrationsfonden. Exempel på projekt och aktiviteter är språkcaféer, praktikplatser inom vård och omsorg, integrationsprojekt inom idrottsföreningar, möten genom matlagning, entreprenörsprogram för utrikes födda och simkunnighetsträning. 

Du kan läsa mer om föreningslivets engagemang för integration i en blädderbar e-tidning under relaterade länkar.

Implementeringsstöd

För ideella organisationer och ideella föreningar, som har behov av extra resurser i en övergång in i ordinarie verksamhet efter avslutat projekt finns ett särskilt implementeringsstöd att söka ur Integrationsfonden. Förutsättningar:

 • Implementeringsstöd kan uppgå till max 20% av beviljat belopp i ursprungsansökan.
 • Implementeringsstöd kan endast beviljas om den ekonomiska och kvalitativa redovisningen är inlämnad och slutgodkänd för genomfört projekt.
 • Implementeringsstöd kan endast beviljas till genomförda projekt och utifrån de förutsättningar och målsättningar som projektet beviljades medel i ursprungsansökan.
 • Implementeringsstöd beviljas inte till enskild firma eller bolag, myndigheter, bildningsförbund eller kommunala bolag/ institutioner.

Så har pengarna använts 

I december 2018 har totalt 5 421 865 kronor beviljats från integrationsfonden. Ungefärlig inriktning och fördelning av pengarna:

 • 2 152 006 kronor till projekt och aktiviteter inriktade på kompetensförsörjning.
 • 942 615 kronor till projekt och aktiviteter inriktade på språkutveckling.
 • 2 058 214 kronor till projekt och aktiviteter inriktade på delaktighet i förenings- och kulturliv.
 • 269 030 kronor till övriga projekt och aktiviteter. 

Information om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter

Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter under relaterade länkar.

Sidan senast granskad den 5 juli 2019
Innehållsansvarig: Elisabet Sjöstrand

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30 samt på drop in tisdagar klockan 13:00-14:30

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Ändrade öppettider under vecka 39 och 40 på grund av sjukdom: måndag-fredag 11.00-12.00 och 13.00-15.00

måndag-fredag klockan 9.00-16.00
Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.