Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Integrationsfonden

Kontakta integrationsgruppen

Integrationsgruppen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Nygatan 12, Västervik

Kontaktpersoner

Verksamhetschef flyktingmottagning och integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
kirsi.sedell-masters@vastervik.se

Flyktingmottagning

Socialsekreterare
Kristina Apell
0490-25 50 84
kristina.apell@vastervik.se

Socialsekreterare
Christina Odh
0490-25 50 82
christina.odh@vastervik.se

Socialsekreterare 
Roger Andersson
0490-25 51 06
roger.a.andersson@vastervik.se

Socialsekreterare
Emelie Sturup
0490-25 53 65
emelie.sturup@vastervik.se

Samordnare samhällsorientering för nyanlända
Torbjörn Pettersson
0490-25 51 43
torbjorn.a.pettersson@vastervik.se

Tillförordnad samordnare
Maria Uppman
0490-25 54 24
maria.uppman@vastervik.se

Administratör
Maria Kihl
0490-25 51 45
maria.kihl@vastervik.se

Integrationsassistent
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Integrationsassistent
Mulugeta Weldegergis
0490-25 54 22
mulugeta.weldegergis@vastervik.se

Integrationsassistent
Ola Zghibeh
073-083 38 24
ola.zghibeh@vastervik.se

Integrationsassistent
Mohamad Al Badri
072-562 12 18
mohamad.al-badri@vastervik.se

Integration

Integrationsstrateg
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Föreningslots
Johannes Löf
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Integrationskommunikatör
Sara Nordling
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Integrationsassistent/ VästerviksVärd
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Fax

0490-25 50 78

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ungdomar som badar och lekerIntegrationsfonden är en viktig del för att främja integration i kommunen. Genom den kan vi ge stöd till projekt och aktiviteter som leder till att du som är född i ett annat land kommer in i vårt samhälls- och arbetsliv.

Prioriterade områden

1. Kompetensförsörjning
Arbetslivet har avgörande betydelse för integration och påverkar delaktighet inom andra samhällsområden. Projekt och aktiviteter ska gynna utrikes födda personers väg till in på den lokala arbetsmarknaden.

2. Språkkunskap
Språket påverkar individens möjlighet till arbete och delaktighet i samhället. Projekt och aktiviteter ska utveckla och öka kunskaperna i svenska språket för personer med annat modersmål än svenska.

3. Delaktighet i förenings- och kulturliv
Projekt och aktiviteter som ska utveckla och öka målgruppens deltagande i Västerviks kommuns förenings- och kulturliv tillsammans med kommunens medborgare.

Målgrupper

Målgrupper är alla utrikes födda personer som vistas och bor i Västerviks kommun, nyanlända men även asylsökande.

Vid bedömning av inkomna ansökningar prövas även om verksamheten eller projektet:

 • Bidrar till samarbete, möte och kontakt mellan människor.
 • Engagerar fler utrikes födda medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhället.
 • Tar fasta på resurser och möjligheter och tar avstånd från diskriminering och rasism.
 • Verksamheten eller projektet ska bedrivas för boende i Västerviks kommun.
 • Aktivt söker medfinansiering från andra aktörer.

Vem kan söka?

Det är bara så kallade juridiska personer som kan söka pengar ur integrationsfonden. Det kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Offentligt finansierade förvaltningar och kommunala bolag/ institutioner kan också beviljas bidrag för projekt.  Du hittar ansökningsblankett under E-tjänster och blanketter. 

Implementeringsstöd

Behöver din förening stöd för att kunna införa aktiviteten eller projektet i er ordinarie verksamhet? Då kan ni söka implementeringsstöd. Du hittar ansökningsblankett under E-tjänster och blanketter. 

Förutsättningar:

 • Stödet kan endast ges till ideella organisationer och föreningar.
 • Implementeringsstöd kan uppgå till max 20% av beviljat belopp i den ursprungliga ansökan.
 • Implementeringsstöd kan endast beviljas om den ekonomiska och kvalitativa redovisningen för det genomförda projektet är inlämnad och godkänd.
 • Implementeringsstöd kan endast beviljas till genomförda projekt och utifrån de förutsättningar och målsättningar som projektet beviljades medel i den ursprungliga ansökan.
 • Implementeringsstöd beviljas inte till enskild firma eller bolag, myndigheter, bildningsförbund eller kommunala bolag/ institutioner.

50 beviljade ansökningar

Mellan 2015 till 2017 har 50 projekt och aktiviteter genomförts med stöd från integrationsfonden. Exempel på projekt och aktiviteter är språkcaféer, praktikplatser inom vård och omsorg, integrationsprojekt inom idrottsföreningar, möten genom matlagning, entreprenörsprogram för utrikes födda och simkunnighetsträning. 

Du kan läsa mer om föreningslivets engagemang för integration i en blädderbar e-tidning under relaterade länkar.

Så har pengarna använts 

I december 2017 har totalt 6 984 404 kronor beviljats från integrationsfonden. Ungefärlig inriktning och fördelning av pengarna:

 • 4 264 500 kronor till projekt och aktiviteter inriktade på kompetensförsörjning.
 • 684 285 kronor till projekt och aktiviteter inriktade på språkutveckling.
 • 1 794 014 kronor till projekt och aktiviteter inriktade på delaktighet i förenings- och kulturliv.
 • 241 605 kronor till övriga projekt och aktiviteter. 

Information om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter

Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter under relaterade länkar.

Sidan senast granskad den 19 april 2018
Innehållsansvarig: Sara Nordling

Kontakta integrationsgruppen

Integrationsgruppen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Nygatan 12, Västervik

Kontaktpersoner

Verksamhetschef flyktingmottagning och integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
kirsi.sedell-masters@vastervik.se

Flyktingmottagning

Socialsekreterare
Kristina Apell
0490-25 50 84
kristina.apell@vastervik.se

Socialsekreterare
Christina Odh
0490-25 50 82
christina.odh@vastervik.se

Socialsekreterare 
Roger Andersson
0490-25 51 06
roger.a.andersson@vastervik.se

Socialsekreterare
Emelie Sturup
0490-25 53 65
emelie.sturup@vastervik.se

Samordnare samhällsorientering för nyanlända
Torbjörn Pettersson
0490-25 51 43
torbjorn.a.pettersson@vastervik.se

Tillförordnad samordnare
Maria Uppman
0490-25 54 24
maria.uppman@vastervik.se

Administratör
Maria Kihl
0490-25 51 45
maria.kihl@vastervik.se

Integrationsassistent
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Integrationsassistent
Mulugeta Weldegergis
0490-25 54 22
mulugeta.weldegergis@vastervik.se

Integrationsassistent
Ola Zghibeh
073-083 38 24
ola.zghibeh@vastervik.se

Integrationsassistent
Mohamad Al Badri
072-562 12 18
mohamad.al-badri@vastervik.se

Integration

Integrationsstrateg
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Föreningslots
Johannes Löf
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Integrationskommunikatör
Sara Nordling
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Integrationsassistent/ VästerviksVärd
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Fax

0490-25 50 78

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)