Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Barn och unga med psykisk ohälsa, för dig som mår dåligt

Kontakter kring barn med psykisk ohälsa

Individ- och familjeomsorgen
Box 22
593 21 Västervik

socialnamnden@vastervik.se

Myndighetsenheten

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
måndag-fredag 8.00-9.30.

0490-25 50 59
0490-25 50 65

Övrig tid 9.30-16.00, endast akuta ärenden som ej kan avvaktas till mottagningstiderna:

0490-25 50 52

Familjeenheten

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Telefon

Samordnare
0490-25 51 26

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Elevhälsa

För kontaktuppgift till din skolas elevhälsa se sidan Elevhälsa, hälsovård.

Elevhälsochef

Gerd Henriksson
0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd
593 80 Västervik

Besöksadress

Nygatan 12, Västervik

Telefon

Telefonmottagning försörjningsstöd
måndag-fredag kl. 8.30-9.30 samt torsdag kl. 13.30-14.30
0490-25 50 01 eller 25 50 02

Vid brådskande ärenden:
Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12
måndag-fredag kl. 9.00-16.00
Tfn: 0490-25 54 00

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Madeleine Rosenmüller
0490-25 40 85
madeleine.rosenmuller@vastervik.se

God man, förvaltare

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress

Återvändsgatan 13

Expeditionstider:
måndag – torsdag 10.00 – 12.00

Telefon

0490-25 40 75

E-post

overformyndare@vastervik.se

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta 

Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Enhetschef

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Vuxenenheten

Besöksadress

Södra Varvsgatan 19, Västervik

Telefon

0490-25 52 34

Enhetschef

Robert Winge
0490-25 52 72
robert.winge@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Alla mår dåligt ibland. Mår du inte bra så är det viktigt att du får vård, stöd och hjälp i rätt tid. På både kommunen och på landstinget finns personer som kan hjälpa dig och din familj att må bättre. 

Ingen människa kan vara glad jämt. Du måste tillåta dig att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som du vill. Du kanske känner att du saknar självförtroende eller funderar på något som känns tungt. På den här sidan hittar du information och kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig.

Behöver du akut hjälp?

Ring larmnumret 112.

På kommunens sida om akuta psykiska problem hittar du fler telefonnummer du kan ringa om du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa.

Akuta psykiska problem

På kommunens sida om socialjour, social beredskap hittar du information om vart du kan ringa om du har akuta sociala problem.

Socialjour, social beredskap

Krisgrupper

Varje skola har sin krisgrupp som aktiveras vid behov. Kontakta din skolas elevhälsa om du behöver hjälp.

Elevhälsan på din skola

Vid stora olyckor aktiveras kommunens krisstöd (tidigare kallad POSOM-gruppen). 

Kommunens krisstöd nås via telefonnummer 0490-25 66 89.

Läs mer om kommunens arbete vid stora olyckor och kriser här. 

Några olika anledningar till att du kan må dåligt

Här hittar du information om olika typer av problem och svårigheter. Du hittar också kontaktinformation till personer som kan stötta dig.

Våga berätta på 1177.se

Alkohol och droger

Har du själv behov av att prata med någon om alkohol och droger kan du vända dig till familjeenheten där bland annat fältarna arbetar.

Om stöd till barn och ungdom, familjeenheten

Har någon i din familj problem med alkohol eller droger kan du kontakta vuxenenheten.

Om missbruk, vuxenenheten

Går du på någon av Västerviks kommuns skolor så kan du kontakta elevhälsan på din skola.

Elevhälsan på din skola

Om alkohol och narkotika, riskbruk, skadligt bruk och beroende på 1177.se

Om tobak, alkohol och droger på umo.se

Brister i föräldraskap

Familjeenheten kan ge stöd och råd om du själv eller någon du känner har problem med sin familj.

Om stöd till barn och ungdom, familjeenheten

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa, kontakta myndighetsenheten.

Misstanke om barn som far illa, myndighetsenheten

Hur ska en förälder vara på 1177.se

Dyslexi

Behöver du stöd för att läsa och skriva?

Går du på någon av Västerviks kommuns skolor så kan du kontakta elevhälsan på din skola.

Elevhälsan på din skola

Mer information om särskilda behov, extra stöd i skolan

Om dyslexi på 1177.se

Om dyslexi på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Dödsfall

Att förlora någon som står en nära hör till en av livets stora prövningar. Förutom sorg känner man även ofta en oro över vad som kommer att hända den närmsta tiden. Går du på någon av Västerviks kommuns skolor så kan du kontakta elevhälsan på din skola för att få stöd. 

Elevhälsan på din skola

Om sorg hos barn och unga på 1177.se

Om sorg på umo.se

Ekonomiska problem

Om du och din familj inte har tillräckliga inkomster för att köpa mat och betala hyran kan ni ansöka om försörjningsstöd hos kommunen.

Mer information om försörjningsstöd

Om ekonomiskt stöd när du är sjuk på 1177.se

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Här finns mer information om vad Västerviks kommun kan göra för dig som har en funktionsnedsättning.

Mer information om handikapp/funktionsnedsättning

Går du på någon av Västerviks kommuns skolor så kan du kontakta elevhälsan på din skola.

Elevhälsan på din skola

Om funktionsnedsättning på 1177.se

Ilska och utbrott

Familjeenheten kan ge stöd och råd om du själv eller någon du känner har problem eller svårigheter av olika slag.

Om våld och hot, familjeenheten

Skolan har ett ansvar för att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Går du på någon av Västerviks kommuns skolor så kan du kontakta elevhälsan på din skola. 

Elevhälsan på din skola

Om när barn får utbrott på 1177.se

Kriminalitet

Familjeenheten kan stödja både dig som begått och utsatts för ett brott.

Mer information om kriminalitet och brott, familjeenheten

Om kriminalitet på 1177.se

Kris i livet

Ibland kan det hjälpa att prata med någon. Skolans elevhälsa finns till för alla som går i skolan och till dem kan man vända sig med sina tankar och funderingar.

Elevhälsan på din skola

Familjeenheten kan ge stöd och råd om du själv eller någon du känner har problem eller svårigheter av olika slag.

Om stöd till barn och ungdom, familjeenheten

Om att hamna i kris på 1177.se

Mobbning och kränkande behandling

Om du blir mobbad kan det vara svårt att berätta, kanske för att du inte vill göra dina föräldrar eller andra vuxna i din närhet ledsna. Men försök ändå att berätta, så att du kan få hjälp och stöd.

Går du på någon av Västerviks kommuns skolor så kan du kontakta elevhälsan på din skola. 

Elevhälsan på din skola

Mer information om mobbning

Om mobbning på 1177.se

Om mobbning på umo.se

Problem i skolan

Det är viktigt att berätta att du inte mår bra i skolan. Du kan vända dig till dina föräldrar, någon annan vuxen du har förtroende för, en lärare eller en personal på skolans elevhälsa.

Elevhälsan på din skola

Riskbruk och missbruk

Har någon i din familj problem med missbruk kan du kontakta vuxenenheten.

Om missbruk, vuxenenheten

Har du själv behov av att prata med någon om missbruk kan du vända dig till familjeenheten.

Om stöd till barn och ungdom, familjeenheten

Går du på någon av Västerviks kommuns skolor så kan du kontakta elevhälsan på din skola. 

Elevhälsan på din skola

Om alkohol och narkotika, riskbruk, skadligt bruk och beroende på 1177.se

Sexuella övergrepp

Om du eller någon du känner utsätts för sexuella övergrepp är det mycket viktigt att ta hjälp direkt.

För att prata med någon kan du ta kontakt med din skolas elevhälsa eller någon på familjeenheten. 

Elevhälsan på din skola

Om stöd till barn och ungdom, familjeenheten

Vill du anmäla ett övergrepp vänd dig till myndighetsenheten.

Misstanke om barn som far illa, myndighetsenheten

Behöver du akut hjälp ring 112.

Om övergrepp och sexuella trakasserier på 1177.se

Om sexuella övergrepp och trakasserier på umo.se

Skilsmässa

Familjerätten och KLARA-barngrupper på familjeenheten kan ge stöd och råd kring problem vid skilsmässor.

Om stöd till barn och ungdom, familjeenheten

Mer information om KLARA-barngrupper

Mer information om skilsmässa

Om skilda föräldrar på umo.se

Skolfrånvaro

Skolans elevhälsa finns till för alla och kan hjälpa och stödja dig som har låg närvaro i skolan.

Elevhälsan på din skola

Mer information om skolfrånvaro

Tips för att trivas i skolan på umo.se

Stress

Känner du dig stressad är det viktigt att du pratar med någon om det.

Om stöd till barn och ungdom, familjeenheten

Går du på någon av Västerviks kommuns skolor så kan du kontakta elevhälsan på din skola. 

Elevhälsan på din skola

Om stress på umo.se

Våld och övergrepp

Om du eller någon du känner utsätts för våld eller andra övergrepp är det mycket viktigt att ta hjälp.

För att prata med någon kan du ta kontakt med din skolas elevhälsa eller någon på familjeenheten. 

Elevhälsan på din skola

Om våld och hot, familjeenheten

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa eller om du vill anmäla ett övergrepp vänd dig till myndighetsenheten.

Misstanke om barn som far illa, myndighetsenheten

Behöver du akut hjälp ring 112.

Om våld och kränkningar på umo.se

Sidan senast granskad den 30 juni 2022
Innehållsansvarig: Hanna Torstensson

Kontakter kring barn med psykisk ohälsa

Individ- och familjeomsorgen
Box 22
593 21 Västervik

socialnamnden@vastervik.se

Myndighetsenheten

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
måndag-fredag 8.00-9.30.

0490-25 50 59
0490-25 50 65

Övrig tid 9.30-16.00, endast akuta ärenden som ej kan avvaktas till mottagningstiderna:

0490-25 50 52

Familjeenheten

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Telefon

Samordnare
0490-25 51 26

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Elevhälsa

För kontaktuppgift till din skolas elevhälsa se sidan Elevhälsa, hälsovård.

Elevhälsochef

Gerd Henriksson
0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd
593 80 Västervik

Besöksadress

Nygatan 12, Västervik

Telefon

Telefonmottagning försörjningsstöd
måndag-fredag kl. 8.30-9.30 samt torsdag kl. 13.30-14.30
0490-25 50 01 eller 25 50 02

Vid brådskande ärenden:
Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12
måndag-fredag kl. 9.00-16.00
Tfn: 0490-25 54 00

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Madeleine Rosenmüller
0490-25 40 85
madeleine.rosenmuller@vastervik.se

God man, förvaltare

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress

Återvändsgatan 13

Expeditionstider:
måndag – torsdag 10.00 – 12.00

Telefon

0490-25 40 75

E-post

overformyndare@vastervik.se

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta 

Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Enhetschef

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Vuxenenheten

Besöksadress

Södra Varvsgatan 19, Västervik

Telefon

0490-25 52 34

Enhetschef

Robert Winge
0490-25 52 72
robert.winge@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.