Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Olycks- och brottsförebyggande arbete

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Polisbil

I Västerviks kommun drivs ett aktivt olycks- och brottsförebyggande arbete där styrgruppen prioriterar vilka aktiviteter som ska genomföras och vilka områden som det ska fokuseras på. I det arbetet ingår bland annat att försöka skapa ett engagemang och en delaktighet bland privatpersoner, föreningar, myndigheter, näringsliv och andra organisationer.

 Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd samordnar det olycks- och brottsförebyggande arbetet, men ansvaret för genomförande av kommunens aktiviteter ligger på olika nämnder, förvaltningar, myndigheter och organisationer.

 Ju fler som samverkar och samarbetar desto bättre resultat kommer det olycks- och brottsförebyggande arbetet att ge.

 Syftet att arbeta olycks- och brottsförebyggande är att:

  • olyckorna och brottsligheten i kommunen ska minska
  • känslan av trygghet ska öka bland invånare och besökare
  • fler ska känna delaktighet och ansvar i de förebyggande frågorna

 Att motverka att unga människor hamnar i kriminella miljöer och brottsliga verksamheter är en angelägen brottsförebyggande uppgift.  Inte bara i det kortsiktiga perspektivet att minska ungdomsbrott, utan även för att förhindra en vidare kriminell bana i livet och eventuellt framtida drogberoende.

Mål

I Västerviks kommun ska alla kunna känna sig säkra och trygga, oavsett tid, plats och personliga omständigheter.

Sidan senast granskad den 4 juli 2016
Innehållsansvarig: Andrea Brändström

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun