Oljeutsläpp mellan Loftahammar och Valdemarsvik - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Oljeutsläpp mellan Loftahammar och Valdemarsvik

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-07-29

Ett oljeutsläpp har nått land i skärgården mellan Loftahammar och Valdemarsvik. Räddningsledaren uppmanar alla att undvika kontakt med olja i vattnet och på land. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Kalmar eller P4 Östergötland.

UPPDATERAT 2/8 11:45

SOS alarm har idag meddelat att faran är över i området mellan Loftahammar och Valdemarsvik där vi har ett oljeläckage. Det innebär att vattenområdet mellan fastlandet och Huvudskär som har varit avstängt nu är öppet igen. Ett intensivt saneringsarbete pågår fortfarande i området, både på fastlandet och på öarna utanför. Vi uppmanar därför allmänheten att inte åka till området.  

Bogseringen av fartyget till Oskarshamn är nu klar och fartyget har lagt till i hamnen. Bogseringen har gått bra.

UPPDATERAT 1/8 10:45

På tisdagskvällen vid 21-tiden startade bogseringen av fartyget mot hamnen i Oskarshamn. Flera båtar från kustbevakningen och även flyg följer fartyget under hela vägen ner till Oskarshamn för att spana efter oljeutsläpp efter fartyget och för att vara redo att ta upp eventuell olja.

Bogseringen sker långsamt. Bogserbåten kör under två knop. I nuvarande takt väntas fartyget anlända till Oskarshamn tidig morgon på torsdag och därefter lotsas den in till hamnen.

Arbetet med saneringen i Flatvarp fortsätter. Det arbetar cirka 100 personer på platsen. Experter i oljesanering från Holland och även en av Sveriges främsta experter inom oljesanering kommer idag till Flatvarp.

Nedan ser du en bild över fartyget som bogseras och konvojen med båtar som följer. Längre ner hittar du en karta över färdvägen som bogseringen tar.

Fartyg bogseras och flera båtar följer vid sidan av

Karta över bogseringens färdväg

UPPDATERAT 31/7 14:45

Vi vill be allmänheten att inte åka till platsen där oljeutsläppet är. Det är trångt på platsen och räddningspersonalen behöver ytan till sitt arbete. Även vägarna behöver vara fria för transporter till och från platsen.

UPPDATERAT 31/7 09:00

Vattenområdet mellan fastlandet och Huvudskär, strax söder om fyren Olsklabb, är avspärrat av kustbevakningen. Det går inte att passera med båt vid avspärrningen utan båtar får gå utomskärs. Avspärrningen består av en länsa.

Det grundstötta fartyget läcker inte olja för tillfället men det finns skador på fartygets botten. Det gör att fartyget måste tömmas på olja innan det kan bogseras in till hamn.

Saneringsarbetet fortsätter där oljan har nått land och kustbevakningen arbetar med att ta upp oljan till havs.

UPPDATERAT 30/7 12:30

Vi har i nuläget 80-90 personal som jobbar i området där oljan har läckt ut. Det är resurser från räddningstjänsten, försvarsmakten, kustbevakningen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, frivilliga resursgruppen och räddningstjänsten i östra götaland med flera som samverkar.

Vi jobbar med att lägga ut länsor och dukar för att hindra att oljan sprider sig. Vi fortsätter också att kartlägga oljans utbredning. Fartyget har man nu dragit ut på djupare vatten.

Vi får mycket frågor om frivilliga kan hjälpa till vid oljeutsläppet. Vi är mycket tacksamma för att det finns en vilja att hjälpa till men i nuläget har vi inte behov av mer hjälp än den personal som vi har på plats. Om det ändras ger vi information om det här på vår hemsida och via vår facebooksida. Vi har i nuläget några personer från lokalbefolkningen med god lokalkännedom som hjälper till på plats.

UPPDATERAT 29/7 20:30

Förberedelser görs nu för att begränsa de skador som blir av att en del av oljan har nått land. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps resurser för omhändertagande och begränsningar är nu på plats i Loftahammar och utbildning av räddningspersonal och Frivilliga resursgruppen pågår under kvällen.

Begränsningar med läns i vatten pågår för att skydda landområden och för att samla ihop oljan.

UPPDATERAT 29/7 17:30

Det har kommit in tjockolja vid fastlandet vid Flatvarp. Västerviks kommun har resurser på plats och har påbörjat arbetet med att sätta upp en organisation för sanering på platsen. Vi uppmanar allmänheten att inte åka till Flatvarp eftersom vägarna måste hållas fria för fordon som ska arbeta med saneringsarbetet.

Vi har tillsammans med katastrofhjälp fåglar och vilt en beredskap för att ta hand om oljeskadade fåglar. Om du ser fåglar som är oljeskadade kan du höra av dig till oss så att vi kan sätta in hjälp. Använd gärna formuläret längre ner på den här sidan.

UPPDATERAT 29/7 15:00

Ett tunt lager olja har nu nått Flatvarps stugby utanför Loftahammar. Vi uppmanar dig som befinner dig i området att undvika att vistas där det luktar olja eller där oljan syns. Om du upplever obehag ska du lämna området helt. Om du inte upplever obehag kan du utan risk stanna kvar i området. För sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177.

Om du upptäcker olja där du befinner dig eller oljeskadad fågel vill vi gärna att du rapporterar in och berättar vilket område som berörs. Du gör det via ett formulär på denna sida.
Om du har andra frågor kan du ställa dem till oss på kommunens facebooksida eller ringa 113 13.

UPPDATERAT 29/7 12:00

Under söndagsmorgonen den 29 juli gled det grundstötta fartyget utanför Loftahammar av grundet och tog med sig delar av de skyddande länsorna. Enligt senaste driftprognosen finns det stor risk att oljan kommer att nå land. Kommunens krisledningsgrupp är sammankallad och räddningstjänsten förbereder nu insatser för sanering.

Länk till frågor och svar om oljeutsläppet

Rapportera om oljans utbredning och skadade fåglar

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)