Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vill du jobba som deltidsbrandman?

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Brandman släcker en eldLarmet går, pulsen stiger och du vet aldrig vad som väntar: trafikolycka, brand, hjärtstopp eller vattenläcka? Visst låter det spännande! Och viktigt. Som deltidsbrandman inom räddningstjänsten gör du en viktig samhällsinsats var fjärde vecka. Förutom att rädda liv och göra skillnad i samhället ingår du i en gemenskap hos oss på räddningstjänsten, får en värdefull utbildning med regelbunden övning och ett rejält tillskott i hushållskassan.

Här kan du lämna en intresseanmälan till att bli deltidsbrandman

"Alla behövs, kvinna eller man, små eller stora muskler spelar ingen roll. Olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss starka. Att vara RiB:are är inte som ett vanligt jobb, det är en del av en gemenskap.”
/Kristine, räddningstjänsten i Västervik

Att vara räddningspersonal i beredskap, eller deltidsbrandman som det även kallas, innebär att du har ett ordinarie arbete eller studier som du får gå ifrån när det går larm. Inom fem till tio minuter från larm ska du byta till larmkläder och sitta i ett av stationens räddningsfordon. Du måste därför bo och/eller arbeta relativt nära räddningsstationen.

Alla förväntar sig snabb och professionell hjälp när olyckan är framme. För att detta ska vara möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Som deltidsbrandman är du en viktig resurs för räddningstjänsten i hela kommunen.

Du har många av arbetsuppgifterna som en heltidsbrandman har – men inte hela tiden. Du rycker ut vid larm under de veckor du har beredskap. Det kan handla om olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor, drunkningar och andra akuta situationer då liv kan vara i fara. Under den vecka du har beredskap ingår också till exempel övningar och materielvård. Övriga veckor är du generellt sett ledig från ditt uppdrag som deltidsbrandman.

Som deltidsanställd brandman i kommunen blir du en viktig resurs för medborgarnas säkerhet och trygghet på just din ort. Din kunskap är också en ovärderlig tillgång i din huvudanställning och i din hemmiljö.

Grundkrav

Vi söker dig som:

 • Är över 18 år.
 • Är frisk, vilket betyder att du inte har några sjukdomar som begränsar din fysiska förmåga.
 • Har god kondition. De flesta kan mer än de tror. Vi kan hjälpa dig med ett träningsprogram om du behöver förbättra dig inom något visst område.
 • Kan simma.
 • Inte är rädd för mörker eller höjder.
 • Gillar lagarbete.
 • Är stresstålig.
 • Har körkort med minst B-behörighet.
 • Bor eller jobbar så du kan ta dig till brandstationen inom 5-7 minuter.
 • Har godkännande från din arbetsgivare. Att vara deltidsbrandman är att göra en samhällsinsats vid sidan av det ordinarie arbetet, vilket innebär att du normalt har beredskap ungefär var fjärde vecka. Det är under den veckan det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet – och därmed frånvaro från det ”vanliga” arbetet eller från familjen.

Tar på sig larmkläder

Utbildning du har nytta av i övriga livet

Innan du kan börja som deltidsbrandman behöver du genomgå en utbildning. Den genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och innehåller mycket du kan ha nytta av även i ditt ordinarie arbets- och privatliv.

Du som blir anställd som deltidsbrandman får utbildningen betald. Vi ersätter även, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst från din ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

Bor och arbetar på den ort du tjänstgör i

För att kunna arbeta som deltidsbrandman krävs att du bor och arbetar på den ort du tjänstgör i. Inom Västerviks kommun finns sex räddningsstyrkor bemannade med deltidsbrandmän:

 • Västervik
 • Överum
 • Gamleby
 • Loftahammar
 • Ankarsrum
 • Hjorted

En samhällsinsats vid sidan av ditt ordinarie arbete

Att vara deltidsbrandman är att göra en samhällsinsats vid sidan av det ordinarie arbetet, vilket innebär att du normalt har beredskap ungefär var fjärde vecka. Det är under den veckan det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet – och därmed frånvaro från det ”vanliga” arbetet eller från familjen.

Dessutom behövs ledighet vid några tillfällen varje år för att genomföra övningar, normalt ca 50 timmar per år. De flesta övningar genomförs under beredskapsveckorna, det vill säga ungefär en gång i månaden.

För att kunna vara ledig för att göra insatser och medverka i övningar behövs godkännande från den ordinarie arbetsgivaren.

Ersättning

Räddningstjänsten i Västerviks kommun betalar ersättning enligt kollektivavtal för beredskapen och när du deltar i insatser, övningar och utbildningar. Den genomsnittliga ersättningen under ett år uppgår till omkring 80 000 kronor före skatt.

Två personer och ett barn i en brandbil

Intresseanmälan bli deltidsbrandman

Sidan senast granskad den 7 april 2022
Innehållsansvarig: Peter Helge

Vanliga frågor

 • Räddningstjänsten i Västerviks kommun betalar ersättning enligt kollektivavtal för beredskapen och när du deltar i insatser, övningar och utbildningar. Den genomsnittliga ersättningen under ett år uppgår till omkring 70 000 – 100 000 kronor före skatt. Jourersättningen är 4700kr per månad och där tillkommer ersättning för larm och övningstid. 

 • Absolut, det är det många som är. Men naturligtvis kan du inte ta med barnen då du blir kallad på uppdrag. 

 • Det krävs ett godkänt rullbandstest och godkända medicinska kontroller. Detta får du hjälp med av räddningstjänsten Västervik. 

 • En gång per år ska hälsoundersökning och rullbandstest enligt AFS 2007:7 rök- och kemdykning genomföras. Arbets-EKG genomförs vid anställning och sedan periodvis beroende på din ålder. Vart 5:e år innan 40 år, vartannat år efter 40 år och varje år efter 50 års ålder.

  Rullbandstest:

  Rullbandstestet inleds med uppvärmning 1 min med 2,5 graders lutning och 1 min med 4 graders lutning. Uppvärmningen är frivillig men rekommenderas. Därefter obligatoriskt test under 6 minuter med 8 graders lutning. Klädseln är kortbyxor, t-shirt, rökdykarunderställ, larmjacka, larmbyxor, handskar, hjälm och andningsskydd i form av stålflaskor utan mask. Stövlar ersätts med idrottsskor. Vikten på utrustningen skall vara 24 kg +/- 0,5 kg.

 • Du ska vara över 18 år, vara frisk och ha god kondition. Därutöver ska du ha körkort, ha ett godkännande från din arbetsgivare samt i normalfallet bo och arbeta så att du kan ta dig till brandstationen där du tjänstgör inom 5-7 minuter.  

 • Du ska på ett skyndsamt och säkert sätt bege dig till brandstationen då du blir kallad till ett nytt uppdrag. Du får inte bryta mot trafikregler, kör med sunt förnuft så du inte utsätter andra eller dig själv för nya faror. Tidsmässigt ska detta ske inom din överenskomna inställelsetid. 

 • Det spelar absolut ingen roll. Alla behövs; kvinna eller man, olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss starkare. Vi vill vara en dynamisk och effektiv organisation som speglar samhället. Vi behöver helt enkelt en mängd kompetenser för att göra ett riktigt bra jobb. Vi är också helt övertygade om att mångfald gör oss till en mer effektiv organisation.

  Vi jobbar aktivt med vår värdegrund, som alla medarbetare står bakom och delar. Värdegrunden bygger på sex värdeord:

  • Ansvar är en mycket viktig del i vårt arbete. Det innebär bland annat att vi tar ansvar och håller vad vi lovar och att vi är väl förberedda inför de uppgifter som vi kan ställas inför.
  • Vi är engagerade, har en positiv inställning och jobbar ständigt med utveckling och förbättring.
  • Vi arbetar och står för trygghet i samhället. Till exempel syns vi i samhället, samverkar och skapar relationer. Vi accepterar inte hot- och våldssituationer. Vi bemöter varandra, och alla vi träffar, med omtanke. Vi lyssnar och bryr oss om varandra.
  • Vi har en god kvalitet, ordning och reda och agerar alltid professionellt.
  • Vi visar respekt mot varandra och våra medborgare.
 • Du kommer att genomgå en medicinsk kontroll av en läkare innan och under din anställning hos oss. Läkaren gör sedan en bedömning om du är tjänstbar, det finns dock sjukdomar som gör att du inte kan bli aktuell för en anställning. 

 • Som deltidsbrandman har du många av arbetsuppgifterna som en heltidsbrandman har – men inte hela tiden. Som deltidsbrandman rycker du ut vid larm under de veckor du har beredskap (24 timmar om dygnet hela veckan eller enligt ett lokalt utformat schema), i normalfallet ungefär var fjärde vecka. I många fall åker deltidsbrandmän också ut för att hjälpa till vid sjukdomsfall innan ambulansen hunnit fram. 

 • Ja, det har du. 

 • Arbetstiderna kan skilja beroende på vilken deltidsstation du tillhör. Vanligtvis har du jour sju dagar varje månad, vardagar som helger. Under sommarmånaderna kan intervallen mellan arbetspassen skilja från ordinarie arbetstider. Vill du arbeta mer utöver jouren så kan du om behovet finns ansöka om extra arbetspass. 

 • Ja, det får du om du har frivägsutbildning och är godkänd som utryckningschaufför. Det beror också på vilket uppdrag du larmas till. 

 • Man har vanligtvis 5 minuter oavsett tid och plats.  

 • Arbetsgivaren erbjuder dig klädsel beroende på uppdrag. Under din jourtid då du inte är på station är det klädsel efter din ordinarie arbetssituation. 

 • Som deltidsbrandman får du en fast ersättning de veckor du har beredskap. Dessutom betalas timersättning vid larm och övning. All ersättning är pensionsgrundande. 

 • Ja, vi har flertalet hos oss idag som har gått den vägen. 

 • Det ska inte vara ett hinder till att ansöka hos oss. Vi gör en bedömning av din rädsla för höjder och utvärderar detta tillsammans. 

 • Nej, du måste minst kunna simma 200 meter med valfritt simsätt. 

 • Du arbetar ca 90 jourdagar per år. 

 • Inom Västerviks kommun finns sex räddningsstyrkor bemannade med deltidsbrandmän. Vi behöver bli fler brandmän på deltid i Västervik, Överum, Gamleby, Loftahammar, Ankarsrum och Hjorted. 

 • Vi har alltid 28 personer som är i beredskap för medborgarnas säkerhet, dygnet om, året om. Det innefattar brandmän både på hel- och deltid. 

 • Nej. Uppdraget innebär att ha beredskap för insatser under omkring en vecka i månaden. I vissa kommuner är beredskapen en hel vecka i taget och i andra kan beredskapen utformas efter de anställdas behov och möjligheter, men i genomsnitt ska du räkna med att beredskapen utgör ungefär en vecka i månaden. I genomsnitt rycker en deltidsbrandman ut på insatser någon eller några gånger under varje beredskapsperiod. Att vara deltidsbrandman är ett komplement till det ordinarie arbetet. 

 • Om du är intresserad av att bli deltidsbrandman så fyller du i en intresseanmälan här. Du får då mer information om vilket behov som finns och vilka krav som ställs för anställning. Får du sedan anställning, så ser vi till att du får den utbildning som behövs. 

 • Utbildningen innehåller allt du behöver kunna för att kunna verka som deltidsbrandman. Under utbildningen utbildar och tränar vi dig i bland annat:

  • Brandskydd och brandförlopp
  • Brandsläckning
  • Olycksförlopp
  • Livräddning
  • Akut omhändertagande
  • Trafikolyckor
  • Farliga ämnen
  • Krisstöd
  • Miljöpåverkan
  • Arbetsskydd
  • Räddningstjänstens roll och gällande lagstiftning
 • Under 2021 hade vi cirka 900 stycken uppdrag fördelat på alla brandstationerna i Västervik, Gamleby, Överum, Loftahammar, Ankarsrum och Hjorted. Generellt är det fler uppdrag desto större orten är. 

 • Du kan berätta vilka fördelar det finns och vad det innebär att ha en eller flera brandmän på arbetsplatsen. Det är alltid en tillgång att ha en person med stort säkerhetskunnande och en professionell livräddare i verksamheten. Vill du kan även vi prata med din arbetsgivare.

  Här är en sida med mer information om deltidsbrandmän för arbetsgivare

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.