Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Aktuell lägesbild just nu, Västerviks kommuns beredskap är god

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-03-25

Just nu finns ingen allmän smittspridning i Västerviks kommun och Region Kalmar bedömer läget fortfarande som relativt lugnt. Kommunen ägnar sig åt förberedande och förebyggande åtgärder för att bättre kunna hantera ett förvärrat läge längre fram.

- Västerviks kommuns krisberedskap är vältrimmad och beredd på att hantera alla former av kriser, även pandemiplaner finns i vårt förberedda material och i det scenariot har vi beredskap för att kommunen ändå ska kunna arbeta med samtliga samhällsviktiga verksamheter även med uppåt 50 procents sjukfrånvaro, säger Joakim Jansson, säkerhets- och räddningschef, samt stabschef i krisledningsgruppen på kommunen.

- Vi gör också vad vi kan för att plana ut smittspridningskurvan och påverka invånarnas beteenden, fortsätter Joakim Jansson.
- Det som ger mest effekt är att få folk som uppvisar symptom att stanna hemma och att vi är noga med god handhygien. Vi har infört rutiner så att även de med lindriga symptom ska stanna hemma från både skolor, förskolor och kommunens alla arbetsplatser och arbetet med kommunikation både internt till medarbetare och externt till kommuninvånare om riktlinjer och råd är väldigt långt framme.

Den senast kända siffran från Region Kalmar län som finns säger att det finns 15 konstaterade fall och 6 personer som får behandling på infektionskliniken i Kalmar.

- Det går inte att jämföra med situationen i Stockholm, menar Joakim Jansson, där man nu bedömer att det också finns en inhemsk smittspridning.
- Man har av den anledningen också infört hårdare restriktioner kring socialt umgänge för att hålla nere smittspridningen så mycket som möjligt. Vi har en tendens att dras med i den nationella bilden, trots att situationen här är annorlunda. Det är bra och viktigt att vi också följer de nationella riktlinjerna. Tack vare att vi ligger några veckor före här kommer vi ha bättre förutsättningar, men det är också viktigt att vi orkar hålla ut under hela krisen som kan bli långvarig. Vissa åtgärder kan vi behöva vänta med tills det blir ett mer akut läge här.

Just nu diskuteras hur coronakrisen påverkar näringslivet, ekonomin och övriga samhället. Västerviks kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation för att kunna fatta snabba beslut i tidiga skeden. Hittills har krisledningsnämnden sammanträtt två gånger och beslutat om dels distansundervisning på gymnasium, komvux och högskoleutbildningar och dels beslutat om ett programpaket för att stötta det lokala näringslivet med bland annat, lunchkuponger till gymnasieelever, tidigare uteserveringar, anstånd med avgifter och ökade inköp från bolag och förvaltningar.

- Vi får akta oss för att stänga ner för tidigt, menar Joakim Jansson.
- Vi måste lära oss att hantera oro och skilja på när olika insatser gör mest nytta. Det går utmärkt för friska personer att röra sig nästan som vanligt ännu så längre. Vi ska absolut skydda de i riskgruppen och dessa personer ska skydda sig så mycket som möjligt. De åtgärder vi genomfört nu är bra för stunden men vi kommer följa utvecklingen noggrant för att anpassa oss efter hand.

Följ Västerviks kommunikation om coronakrisen med dagsfärska uppdateringar på:

www.vastervik.se/corona

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.