Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information om samhällsviktiga arbeten utskickade från Västerviks kommun till arbetsgivare och föräldrar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-04-03

Under fredagen skickades Västerviks kommuns information ut om hur föräldrar till barn i förskolor och skolor med arbeten som räknas som samhällsviktiga ska få omsorg till barnen för att kunna vara kvar i arbete även om skolor och förskolor tvingas stänga på grund av smittspridningen av coronaviruset.

Först och främst ska varje arbetsgivare tänka igenom om de har personal som hör till de samhällsviktiga kategorierna som ställts upp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB i en förordning som publicerades vecka 13.

- Det är många branscher och yrken som räknas upp i förordningen och i vår information som vi skickat ut till arbetsgivarna hjälper vi till och upprepar den informationen, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Därefter är det upp till varje förälder, som har av sin arbetsgivare meddelats att de har den typen av arbete, att anmäla sitt behov av fortsatt omsorg i händelse av eventuell skolstängning direkt till Västerviks kommun. Familjer där en förälder har ett samhällsviktigt arbete, enligt vad arbetsgivaren bestämt, som inte kan ordna omsorg på annat sätt har rätt att anmäla detta behov av barnomsorg och skolbarnomsorg. Den anmälan görs i en nyligen framtagen e-tjänst, alternativt via en blankett som går att ladda ner från kommunens webbsida. Denna anmälan behöver vara inne hos kommunen senast 10 april.

- I anmälan till kommunen ska man ange sitt namn, namnet på barnet, samt uppgift om vilken skola eller förskola barnet normalt är placerad i, för att vi ska kunna göra detaljplaneringen av vilka skol- och förskoleenheter som är bäst att erbjuda den här eventuella omsorgen i, säger Magnus Bengtsson, som säger avslutande:
- Vi räknar med att cirka 25 procent av våra skol- och förskolebarn kommer att ha det här behovet, nu är det viktigt för vår planering att vi inom en vecka får in anmälningar så vi vet i vilka orter, skolor och förskolor som vi behöver bemanna upp i händelse av stängningar av skolor och förskolor.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.