Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Socialförvaltningens arbete mot covid-19

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Sjuksköterska i skyddskläderCoronapandemin påverkar hela samhället. Smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre. Vi fortsätter arbeta för att denna situation ska påverka alla så lite som möjligt. Här berättar vi mer om socialförvaltningens fortsatta arbete mot covid-19.

Socialförvaltningen arbetar intensivt för att minska risken att smitta sprids inom våra verksamheter. Vi har en krisledningsgrupp som samarbetar tätt med Region Kalmar län.

Vi gör vårt yttersta för att du som behöver vår hjälp fortfarande ska kunna få den på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om åtgärder för att minska risken att du ska smittas och att vi ska ta hand om dig som har smittats på ett säkert sätt.

Vi har sett till att vi som jobbar med vård och omsorg har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare eller medarbetare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

Så hanterar vi misstänkt eller konstaterad smitta på ett boende eller i hemtjänsten

Vi har rutiner som all personal följer om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta bland våra brukare. Vi hanterar alla brukare och personal med symtom på covid-19 på samma sätt som vi hanterar bekräftade fall av sjukdomen.  

Om en brukare uppvisar influensaliknande symtom som hosta, nästäppa, nysningar eller feber ska brukaren direkt isoleras på sitt rum. Den personal som sköter brukaren ska omedelbart vara extra noga med basala hygienrutiner och ta på skyddsutrustning som:

 • Plastförkläde
 • Skyddshandskar
 • Visir
 • Munskydd

Personalen kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med region Kalmar län. Därefter görs en bedömning av smittskyddsläkare om provtagning ska ske eller inte. 

Vi begränsar antal personer som går mellan olika brukare. Vid varje besök mellan brukare ska personalen noggrant tvätta händer och underarmar, alternativt använda handsprit, innan och efter besöket.

Skyddsutrustningen tas av och händerna desinficeras i följande ordning:

 1. Handskar
 2. Desinficera händerna
 3. Plastförkläder (tas av så att det hamnar ut och in)
 4. Desinficera händerna
 5. Visir (tas av bakifrån)
 6. Desinficera händerna
 7. Munskydd (tas av bakifrån)
 8. Desinficera händerna

Evakueringsboende för eftervård

Eftersom behovet av evakueringsboende för eftervård av covid-patienter har varit väldigt lågt, har nu Annagården åter öppnat upp sina platser för vanliga korttidsplatser. En liten separat del av Annagården står fortfarande till förfogande för evakueringsplatser om det skulle bli aktuellt. 

Om provtagning och smittspårning för covid-19

Det är läkare inom Region Kalmar län och smittspårningsenheten som avgör när en brukare eller medarbetare ska testas för covid-19. För att minska risken för smittspridning mellan brukare och medarbetare är man nu mera frikostig med provtagning. Alla brukare som varit inlagda på sjukhus eller ska flytta in på ett särskilt boende screenas för covid-19 innan de får flytta in på boendet. Medarbetare och brukare som exponerats för smitta screenas också genom smittspårning för att på så sätt bryta eventuella smittvägar.

Smittfriförklaring

Vård- och omsorgspersonal med symtom, PCR-positiva eller ej provtagna

Minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan
symtomdebut. Kvarstående rethosta, nedsatt lukt- och smaksinne förekommer
men bedöms inte korrelera till smittsamhet.

Personer i särskilt boende för äldre/korttidsvård

Äldre personer på institutionsboende bedöms smittfria efter minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 14 dagar från symtomdebut. För personer som vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ av boende gäller också minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 14 dagar från symtomdebut innan personen kan bedömas som smittfri.

Sjukhusvårdade personer

 • Personer med lindriga symtom av covid-19 utan allmänpåverkan som vårdats av annan orsak:
  Minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar efter symtomdebut.
  Om utskrivning till särskilt boende för äldre/korttidsvård, se ovan.

 • Personer med syrgasbehov och/eller allmänpåverkan som vårdats inneliggande men inte behövt IVA-vård:
  Minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar sedan symtomdebut.

 • Kritiskt sjuka personer med uttalad andningssvikt eller annan organsvikt som vårdats på IVA:
  Individuell bedömning men som tumregel minst 2 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring samt minst 21 dagar efter symtomdebut.

Personer som är immunsupprimerade på grund av annan sjukdom eller behandling

Personer med till exempel hematologisk malignitet, känd immunbristsjukdom, benmärgstransplantation de senaste 24 månaderna, organtransplantation de senaste 6 månaderna eller läkemedelsbehandling som immunmodulerande biologiska läkemedel, cytostatika eller steroider i högdos under längre tid. Alltid individuell bedömning men minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar efter symtomdebut.

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Basal hygien handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer för basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg.

Vi är extremt noga med att följa de basala hygienrutinerna och har under coronapandemin gjort extra insatser för att säkerställa att all personal vet hur de ska följa rutinerna.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om skyddsutrustning. Därför använder vi en speciell skyddsutrustning när vi riskerar att komma i kontakt med coronaviruset. Den innefattar visir, munskydd och förkläde. Skyddsutrustningen avlägsnas på ett noggrant sätt efter varje besök hos en brukare. 

Visir eller munskydd vid vårdnära arbete

I mitten av maj kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om att använda visir eller munskydd när vi vårdar brukare. Detta för att minska risken att personal smittar brukare.

Visir eller munskydd ska användas vid allt vårdnära arbete. Det innebär att vi använder det när vi är mindre än en meter från brukaren. Det gäller alla brukare oavsett symtom. 

Vi inventerar och samordnar kontinuerligt vårt lager av skyddsutrustning.

Här kan du läsa en nyhet om tillgången för skyddsutrustning 2020-04-17

Här kan du läsa mer om basala hygienrutiner och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning

Viktigt om sekretess

Observera att det råder strikt sekretess för sjukdomen covid-19 och kring våra medarbetares och brukares hälsa. Det betyder att vi inte får informera om ifall någon – medarbetare, brukare eller annan – i verksamheten har sjukdomen covid-19.

Det är upp till dig att avgöra om du vill berätta för dina anhöriga att du är smittad eller inte.

Detta gör socialförvaltningen i övrigt för att minska smittspridning

Här följer en sammanfattning av de åtgärder som socialförvaltningen har vidtagit med anledning av coronapandemin. Arbetet leds av socialförvaltningens krisledningsgrupp som regelbundet samverkar med Regionen.

Detta kan du som anhörig göra

 • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De är till för att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
 • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och FaceTime som gör det möjligt att "träffas" över telefonen. Läs mer om hur du kan hålla kontakten med dina anhöriga här
 • Besök din anhörig utomhus. Under sommaren rekommenderar vi anhöriga att träffas utomhus. Man kan träffas och prata om man håller ett avstånd på 2 meter mellan sig. Vill man sitta närmare finns det på varje särskilt boende en besöksbänk med plexiglasskiva där man kan sitta på var sin sida och prata på ett säkert sätt. Läs mer om säkra besök utomhus här

 • Enligt socialstyrelsens nya råd kan personer med antikroppar, i undantagsfall beviljas besök inomhus på våra äldreboenden. Ett antikroppstest ska vara gjort på en hälsocentral eller liknande och får inte vara äldre än 6 månader. Boendets enhetschef fattar beslut om besöket kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar något. Du når vår växel på telefon 0490-25 40 00 varje vardag mellan klockan 7.30 till 16.00. 

Du kan även lämna synpunkter och klagomål till oss via länken nedan.

Länk till sida för synpunkter och klagomål för socialförvaltningens verksamheter

Sidan senast granskad den 10 augusti 2020
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.