Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Basala hygienrutiner inom socialförvaltningen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Sjuksköterska i skyddskläder

Basal hygien handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med basal hygien inom vård och omsorg.

Handhygien

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom vård och omsorg. Vi använder handdesinfektion och handtvätt för att avlägsna smittämnen och bryta smittvägar.

Vi använder alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller annat medel med motsvarande effekt. Det är upphandlade produkter som är godkända enligt SS-EN 1500.

Så desinfekterar vi händerna:

  • direkt före och direkt efter patientnära kontakt
  • före och efter arbete där produkters renhetsgrad ska bibehållas, vid till exempel kateterisering och sårvård, hantering av mat, läkemedel och sterilt material
  • före och efter användning av handskar
  • efter smutsigt arbete
  • efter handtvätt.

Så är vi klädda

  • Våra arbetskläder har korta ärmar. Vid kontakt med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 bär vi skyddsförkläden i plast. 
  • Hår, skägg och huvudduk fästs upp på ett sätt som gör att de inte riskerar att komma i kontakt med patienter, ytor eller föremål.
  • Vi har inte armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller liknande på oss.
  • Våra naglar är korta och fria från konstgjort material som nagellack och lösnaglar.

Våra arbetskläder

Arbetskläder är de kläder vi använder på jobbet när vi kommer i fysisk kontakt med dig som vård- och omsorgstagare. Kläderna har korta ärmar. Vi byter kläder varje dag, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller vid behov. Vi tvättar arbetskläderna i 60 grader.

Våra skyddskläder

Vi använder skyddskläder för att skydda arbetskläderna för att hindra smittspridning mellan brukare. Skyddskläderna skyddar även personalen som bär kläderna. Med skyddskläder menar vi plastförkläde eller liknande.

Vi använder skyddskläder utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dens kroppsvätskor eller annat biologiskt material som hud eller hudfragment.. 

Vi byter skyddskläder mellan varje person vi besöker.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar

Vi använder skyddshandskar för engångsbruk som vi byter mellan varje arbetsmoment. De används vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret samt vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel. Vi återanvänder eller desinfekterar inte handskar utan slänger de efter varje användning.

Plastförkläde

Vi använder engångs plastförkläde då det finns risk för nedsmutsning av arbetsdräkten eller risk för kontakt med kroppsvätskor, hudflagor eller patientens bara hud. Plastförkläde ger ett bättre skydd mot vätskor.

Visir

Vi använde visir som är heltäckande för ögon, näsa och mun vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet. Visir skyddar ögon- mun- och nässlemhinnan.

Munskydd

Vi kompletterar visiret med munskydd vid risk för stänk av kroppsvätskor under visiret.

Komplettering till vårdhygieniska riktlinjer under

coronapandemin

I mitten av maj kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om att använda visir eller munskydd när vi vårdar brukare. Detta för att minska risken att personal smittar brukare.

Visir eller munskydd ska användas vid allt vårdnära arbete. Det innebär att vi använder det när vi är mindre än en meter från brukaren. Det gäller alla brukare oavsett symtom under coronapandemin.

Sidan senast granskad den 27 maj 2020
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.