Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Frågor och svar om oljeutsläppet i Loftahammar

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

På den här sidan ger vi svar på vanliga frågor kring oljeutsläppet i Loftahammar som inträffade i juli 2018.

For information in English

Är oljan farlig?

Oljan är med all sannolikhet hälsofarlig. Den luktar starkt och du ska undvika att andas in ångor. Du ska också undvika att få olja på huden.

Kan jag bada?

Om du ser någon olja i vattnet eller känner lukt av olja ska du inte bada. Om du inte ser någon olja eller känner någon lukt är det ok att bada.

Kan min hund bada?

Om du ser någon olja i vattnet eller känner lukt av olja ska varken du eller din hund bada. Om du inte ser någon olja eller känner någon lukt är det ok att bada.

Kan jag dricka vattnet i kranen?

Varken kommunalt vatten eller egna brunnar påverkas av oljeutsläppet. Du kan använda och dricka ditt vatten precis som vanligt.

Vad händer när oljan når land?

Målsättningen är att hindra så mycket olja som möjligt från att nå land. Kommunen och kustbevakningen prioriterar i första hand skyddsvärda områden. Vi arbetar för att det ska bli minsta möjliga påverkan för människor och miljö. Områden som blir hårdast påverkade av ett oljeutsläpp och som blir svårsanerade prioriteras i första hand.

Vem ansvarar för saneringsarbetet?

Kustbevakningen ansvarar för att sanera olja i havet. Kommunen ansvarar för att sanera den olja som når land. I det fallen samarbetar kustbevakningen och kommunen med arbetet att sanera.

Hur påverkas djur och natur av oljeutsläppet?

All form av olja är giftig och det påverkar djur och växtlighet negativt.

Vad ska jag göra om jag har kommit i kontakt med oljan?

Du bör tvätta dig med tvål och vatten. Om du upplever obehag efter att ha andats in ångor eller haft hudkontakt med oljan bör du ringa sjukvården via vårdguiden på nummer 1177.

Vad gör jag om jag hittar olja?

Hör gärna av dig till oss om du ser ett område med olja där ingen sanering har påbörjats. Vi jobbar för att få en helhetsbild av hur mycket oljan har spridit sig. Vi har ett formulär på den här sidan som du kan fylla i och skicka in så kommer det till rätt person hos oss.

Vad gör jag om jag hittar fåglar som är skadade av oljan?

Vi har Katastrofhjälp fåglar & vilt på plats i området som kan hjälpa till att ta hand om skadade fåglar. Det finns också personal som kan skjuta skadade fåglar som inte går att rädda. Det finns ett formulär på den här sidan där du kan rapportera om du sett oljeskadade fåglar så kommer uppgifterna till rätt person hos oss.

Behövs det frivilliga som hjälper till?

Vi vet att många vill hjälpa till i krissituationer och det är vi mycket tacksamma för men i nuläget finns inte behov av frivilliga som hjälper till i Loftahammar. Om det ändras går vi ut med information om det på kommunens hemsida.

Vart ska jag vända mig om jag har frågor om oljeutsläppet?

Du kan ställa frågor till oss på Västerviks kommuns facebooksida eller skicka din fråga via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se så svarar vi så fort vi kan.

Sidan senast granskad den 29 juli 2018
Innehållsansvarig: Andrea Brändström

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.