Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beslut om minskade restriktioner både nationellt och kommunalt

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-05-28

Under torsdagseftermiddagen meddelade Sveriges Regering och Folkhälsomyndigheten en plan för hur en minskning av smittskyddsrestriktioner ska gå till från och med 1 juni 2021 och framåt. Även Västerviks kommuns egen krisledningsnämnd sammanträdde under torsdagseftermiddagen och beslutade om att möjliggöra öppning av de kommunala verksamheter som stängts av smittskyddsskäl under coronapandemin.

I regeringens plan för avvecklande av restriktioner finns flera steg som sträcker sig över juni, juli och augusti. I första steget som träder i kraft tisdag 1 juni sker följande:

Regeringens beslut om avveckling av restriktioner (fattat den 12 maj 2021)

Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs. För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då kan upp till 500 deltagare tillåtas. Det faktiska antalet deltagare kan dock komma att påverkas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter som syftar till att minska trängsel.

En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 utövare får delta samtidigt.

 • Folkhälsomyndigheten kommer ges möjlighet att besluta om regionala lägre deltagartak.
 • Marknader lyfts ur regleringen för offentliga tillställningar och regleras i stället som andra handelsplatser, vilket innebär att de inte träffas av deltagartaken i begränsningsförordningen.
 • Stadigvarande tivolinöjen lyfts ur regleringen för offentliga tillställningar och omfattas i stället endast av regleringen för nöjesparker och liknande anläggningar, vilket innebär att de inte heller träffas av deltagartaken.
 • Bemyndigande till Folkhälsomyndigheten att besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden tas bort.

Artikel om regeringens plan och film från presskonferensen där planen presenterades

Folkhälsomyndighetens beslut

 • Mindre läger och cuper tillåts för barn och unga.
 • Råd riktat till föreningar att inte anordna läger tas bort.
 • Matcher och tävlingar för vuxna utomhus tillåts.
 • Råd om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.
 • Förlängda öppettider på serveringsställen till klockan 22.30.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats tas bort.
 • Regleringen av gym-och sportanläggningar, badhus och handelsplatser med mera med ett maxantal besökare beräknat på ytan ligger kvar. För de största anläggningarna, som hittills dessutom träffats av maxantalet 500, ersätts den nivån med ett krav på en särskild riskbedömning av om det finns särskilda risker för trängsel i eller i anslutning till lokalerna, vilket bedöms öka precisionen i arbetet med att förhindra smittspridning.

Krisinformation.se om regeringens plan och om Folkhälsomyndighetens nya beslut 27 maj 2021

Folkhälsomyndigheten: Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni

Beslut i krisledningsnämnden 27 maj 2021

Västerviks kommuns krisledningsnämnd KLN beslutade på torsdagseftermiddagen att göra det möjligt för flera av Västerviks kommuns verksamheter att åter öppna för allmänheten. Det innebär att verksamheter som simhallen, biblioteken och andra själva beslutar när och hur de kan öppna upp igen, under förutsättning att man kan säkerställa att alla regler som fortfarande gäller för att förhindra spridningen av covid-19 följs. De första beskeden om öppning kommer inom kort.

Besluten i krisledningsnämnden 27 maj 2021 lyder:

 • att krisledningsnämndens ordförandes beslut den 5 februari 2021 om öppettider i kommunens verksamheter upphör att gälla från och med den 31 maj 2021,
 • att kommunens verksamheter som har varit stängda med anledning av covid-19 därmed kan öppna med de begränsningar som krävs för att säkerställa att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 följs.

Läs protokollsutdraget med beslut från krisledningsnämnden 27 maj 2021 här (pdf 132 kB)

Läs tjänsteskrivelsen om åtgärder med anledning av covid-19 - öppettider i kommunal verksamhet från 27 maj 2021 här (pdf 262 kB)

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.