Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

De flesta regionala rekommendationer om corona tas bort 1 juni

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-05-27

Under torsdagen meddelade smittskyddsläkaren i Kalmar län att de flesta av smittskyddsåtgärderna för att förhindra spridning av coronaviruset som funnits regionalt i hela länet under våren tas bort från och med 1 juni 2021. Den enda kvarvarande rekommendationen som nu gäller till 31 augusti 2021 är att munskydd ska användas på alla arbetsplatser där en medarbetare konstaterats smittad.

Region Kalmar län meddelar också ett förtydligande om grund- och gymnasieskolor. Det är det lokala smittläget i varje kommun som ska ligga till grund för huvudmännens avgörande om skolornas huvudmän vill fortsätta med fjärrundervisning. Skolhuvudmännens tidigare inarbetade rutin för samråd med smittskyddsläkare gäller på samma sätt som tidigare.

Regionala rekommendationer i Kalmar län efter den 30 maj 2021

Då såväl smittläget i länet som belastningen på slutenvården tydligt har förbättrats under de senaste två veckorna har smittskyddsläkaren i Kalmar län fattat beslut om att efter den 30 maj häva alla regionala rekommendationer utom en. Den enda regionala rekommendationen som kommer att kvarstå är rekommendationen om munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta, se nedan. Denna förlängs till och med den 31 augusti 2021.

Munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta (regional rekommendation i Kalmar län)

Användning av munskydd rekommenderas för arbetstagare när:

  • arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede och
  • tillräckligt avstånd mellan arbetstagare inte kan säkerställas

Användning av munskydd rekommenderas till och med sju dagar efter det att det senaste konstaterade fallet har vistats på arbetsplatsen i smittsamt skede.

Allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (nationella föreskrifter och allmänna råd)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller alltjämt och alla har en skyldighet att följa dessa. Det gäller även den som är vaccinerad och den som nyligen haft covid-19.

Förtydligande för grund- och gymnasieskolor

För grund- och gymnasieskola kommer det lokala smittläget att avgöra om fjärr-/distansundervisning är aktuellt. Beslutet ligger hos den enskilde huvudmannen och samråd sker med smittskyddsläkaren enligt tidigare etablerade rutiner.

Lisa Labbé Sandelin
Smittskyddsläkare i Kalmar län

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.