Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fjärrundervisning på kommunens högstadieskolor 8 – 24 januari

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-01-07

Fjärrundervisningen på Västerviks kommuns högstadieskolor startar redan fredag 8 januari och pågår fram till och med 24 januari. Specifik information om hur detta kommer att gå till skickas till samtliga elever och vårdnadshavare under torsdagen.

Det besked om fjärrundervisning på kommunens fyra högstadieskolor som lämnades under tisdagskvällen ändras nu till att gälla även fredag 8 januari. Det formella beslutet fattas idag torsdag 7 januari av tillförordnad barn- och utbildningschef Jörgen Jonsson. Det innebär att elever på följande fyra skolor ska studera hemifrån under perioden 8 till 24 januari 2021: Ankarsrums skolas högstadium, Östra Ringskolan i Gamleby och både Ludvigsborgsskolan och Ellen Keyskolan i Västervik.

Eleverna ska alltså inte komma till skolan enligt schema 8 januari, den dagens serveras inte heller skollunch. Alla högstadieelevers vårdnadshavare får under torsdagen specifik information från respektive skola om dels hur fredag 8 januari kommer att gå till med hämtning och utlämning av skolböcker och chromebooks och dels om hur de kommande två veckornas undervisning ska gå till.

Den fråga som återstår att hitta en bra lösning för är hur frågan om elevernas skolmat ska lösas. Arbete pågår och vi återkommer med besked så fort vi kan, säger Jörgen Jonsson, tillförordnad skolchef.

Alla våra högstadiers rektorer, administratörer, måltidspersonal och pedagoger har kommit långt med den här detaljplaneringen trots att det har varit tvunget att göras väldigt snabbt och jag är säker på att vi kommer att klara av den här rätt speciella uppgiften, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén, som avslutar:
Jag vill redan nu tacka alla medarbetare, elever och vårdnadshavare för att alla ställer upp och tar ett stort ansvar för att vi ska kunna klara det här.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.