Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Föreningar med stor ungdomsverksamhet kan söka särskilt coronastöd i december

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-11-30

Föreningar som bedriver aktiviteter och verksamheter riktade till barn och unga i Västerviks kommun och som drabbats ekonomiskt av olika coronarestriktioner får nu möjlighet att söka särskilt nytt stöd hos kommunen. Stödet är till för att täcka ökade kostnader och minskade intäkter som föreningarna normalt använder för att finansiera ungdomsverksamheten. Totalt satsar Västerviks kommun två miljoner kronor på att hjälpa föreningar som tappat intäkter eller fått ökade kostnader på grund av olika coronarelaterade restriktioner.

Vi anser att det är oerhört viktigt att inte coronapandemins följdeffekter påverkar kommunens ungas möjligheter att ägna sig åt fysiska och sociala aktiviteter, säger Västerviks kommuns idrotts- och fritidsstrateg Anders Östlund, som fortsätter: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige vid nästa sammanträde fastställer kommunstyrelsens beslut om detta särskilda stöd kan pengar betalas ut redan i januari till de föreningar med stor ungdomsverksamhet som lämnat in ansökningar som beskriver vilka normala intäkter som hindrats och vilka ökade kostnader som tillkommit på grund av coronaeffekter.

Från beslutsunderlaget som kommunstyrelsen fattade sitt beslut ifrån går följande att läsa om detta särskilda stöd:

Tillfälligt corona-relaterat stöd för föreningar med ungdomsverksamhet

Stödet föreslås vara sökbart och bygga på följande kriterier

  • Föreningen ska vara aktiv med sin verksamhet, samt ha sin utgångspunkt i Västerviks kommun.
  • Föreningen ska, relativt sin verksamhet i övrigt, ha en stor ungdomsverksamhet sett till antalet medlemmar.
  • Föreningen ska vara negativt påverkad av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och /eller de av riksdag/regering beslutade restriktionerna kopplade till Covid-19.

Ekonomiskt belopp som går att ansöka föreslås inte vara begränsat, däremot kommer den som handlägger ansökningarna kunna föreslå annan summa som stöd än den sökta. Tiden som möjligheten finns att söka medel föreslås däremot vara begränsad till december månad 2020.

Förslag till beslut om tilldelning av medel föreslås utarbetas av kommunens idrotts- och fritidsstrateg. Slutligt beslut om utbetalning föreslås fattas av kommunstyrelsen.

Under perioden 1 december till 31 december kommer Västerviks kommun att ta emot ansökningar och under början av 2021 kommer kommunen att granska ansökningar och fatta tilldelningsbeslut för var och en av ansökningarna. Redan i januari 2021 kommer stödpengarna att betalas ut till de föreningar som tilldelats stöd.

Från och med nu finns ansökningsblanketten att tanka ner från webbsidan. Den är skapad som en ifyllbar pdf-fil och kan göras klart i datorn, bortsett från att en handskriven signatur från föreningens ordförande krävs för att den ska vara giltig.

Färdig signerad blankett skickas till:

Västerviks kommun
Samhällsbyggnadsenheten 
Idrotts-och fritidsstrateg Anders Östlund 
593 80 Västervik

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.