Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fortsatt fjärr- och distansundervisning för Västerviks gymnasiums nationella program till och med fredagen den 29 januari

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-12-15

Under tisdagen 15 december 2020 fattas beslut om fortsatt fjärr- och distansundervisning för Västerviks gymnasiums nationella program till och med fredagen den 29 januari. Beslutet fattas redan nu mot bakgrund av smittspridningsläget och för att skapa förutsättningar för lärare att planera undervisningen för fjärr- och distansundervisning. Det känns också viktigt för oss som skola eleverna elever får besked i god tid.

Gymnasiesärskola, introduktionsprogrammen och Navet fortsätter med undervisning på plats.

Det kommer även under januari att vara möjligt med undantag från fjärr- och distansundervisning. Undantag kan vara:

  • prov
  • praktiska och laborativa moment
  • elever i särskilt stödbehov som måste ske på plats

Respektive lärare/mentor kommer att informera eleverna om eventuella undantag.

Vuxenutbildningen fortsätter också med fjärr- och distansundervisning.

Eleverna kommer även under januari få en ersättning på 40 kronor per dag för utebliven skollunch.
Ersättningen betalas ut vid distansundervisningsperiodens slut. Ersättning för december betalas också ut när distansundervisningsperioden är slut helt och hållet.

I beslutet kommer även skrivas in att om smittskyddsläget är mer gynnsamt i början av januari även vad vi befarar så kan beslutet om fortsatt fjärr- och distansundervisning komma att omprövas.

Hälsning till eleverna från gymnasiechef Jörgen Jonsson:

Vi hade så klart hoppats på att smittskyddsläget såg ut på ett annat sätt nu när vi närmar oss den efterlängtade jul- och nyårsledigheten, men tyvärr är inte så fallet. Vi hoppas på att alla tar ett stort ansvar under ledigheten och följer alla de råd, rekommendationer och restriktioner som vi blivit upplysta om under snart hela 2020.

En skola är sig inte lik när ni elever inte är på plats. Ni är verkligen saknade. Tack också för att ni håller i och håller ut därhemma. Vi har ju fått lära oss att 2020 är året annorlunda och tillsammans kan vi förhoppningsvis se framemot ett ljusare 2021 sett ur ett Coronaperspektiv.
Ta hand om er! Gör goda saker mot varandra!

Vi önskar er en God Jul och Ett riktigt Gott Nytt År!

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.