Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fortsatt fjärrundervisning växelvis för många av Västerviks Gymnasiums elever även kommande veckor

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-03-11

Under fem undervisningsveckor har Västerviks Gymnasium genomfört undervisning växelvis med fjärr- och närundervisning. Gymnasie- och förvaltningsledningarna har hela tiden hoppats på att kunna öka graden av undervisning på plats, men smittläget i regionen medger tyvärr inte ännu att skolan kan ha flera elever på plats samtidigt och växelvis fjärrundervisning kommer att fortsätta ytterligare fyra skolveckor. Det beslutade Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson på torsdagen.

Beslutet är fattat efter dialog med fackliga företrädare och skyddsombud och i samråd med kommunens säkerhetsskyddschef. På de högskoleförberedande programmen Ekonomi, Samhäll och Natur kommer fjärrundervisningen att utökas under den kommande perioden, jämfört med tidigare beslutat. Två årskurser kommer att ha fjärrundervisning samtidigt som en årskurs kommer att finnas på plats i skolan.

När det gäller yrkesprogrammen kommer årskurs 3 att ha närundervisning på heltid. Årskurs 1 och 2 på yrkesprogrammen kommer att ha fjärrundervisning varannan vecka. Under flera av de kommande veckorna är ett stort antal klasser i årskurs 2 ute på Arbetsplatsförlagt lärande två till tre dagar i veckan, vilket innebär färre elever i undervisningsmiljöerna.

Vi kan bara hoppas på att vaccinationer och vårt eget ansvarstagande utifrån gällande restriktioner så småningom kan innebära att vi återgår till mer undervisning på plats, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA):

 • Vecka 11: Fjärrundervisning åk 2 och 3, närundervisning åk 1
 • Vecka 12: Fjärrundervisning åk 1 och 3, närundervisning åk 2
 • Vecka 13: Fjärrundervisning åk 1 och 2, närundervisning åk 3
 • Vecka 14: Påsklov.
 • Vecka 15: Fjärrundervisning åk 2 och 3, närundervisning åk 1

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL):

 • Vecka 11: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 12: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 13: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 14: Påsklov
 • Vecka 15: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid.

Det är om möjligt ännu viktigare än innan att alla följer de råd, rekommendationer och restriktioner som regionen och Folkhälsomyndigheten har meddelat. Vi har alla ett högst personligt ansvar att agera på ett sådant sätt så att smitta inte sprids, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun.

Uppmaningen att alla måste fortsätta följa de här rekommendationerna både på skoltid, arbetstid och fritid gäller fortsatt:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma från skola och arbete vid milda symptom
 • Använda handsprit
 • Umgås med de man bor tillsammans med
 • Inte delta i eller anordna fester
 • Fortsätta provtagning vid symptom

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.