Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fortsatt fjärrundervisning växelvis för många av Västerviks Gymnasiums elever även vecka 10

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-03-05

Årskurs ett och två på Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet på Västerviks Gymnasium kommer att ha fortsatt fjärrundervisning under vecka 10. Det beslutade Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson på fredagen.

Beslutet är fattat mot bakgrund av de rekommendationer som smittskyddet i Region Kalmar län meddelade under vecka 8 och på de indikationer som finns om fortsatt smittspridning i vårt län och vår kommun av Covid-19. Även individuellt val sker i huvudsak via fjärrundervisning. Undantag görs för kursen Matematik 3B där undervisningen sker på plats.

Under vecka 10 kommer beslut att fattas hur fjärr- och närundervisning kommer att växla under veckorna 11-13.

Det är nu av stor vikt att alla följer de råd, rekommendationer och restriktioner som regionen, Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat. Vi har alla ett högst personligt ansvar att agera på ett sådant sätt så att smitta inte sprids, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun.

Uppmaningen att alla måste fortsätta följa de här rekommendationerna både på skoltid, arbetstid och fritid gäller fortsatt:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma från skola och arbete vid milda symptom
 • Använda handsprit
 • Umgås med de man bor tillsammans med
 • Inte delta i eller anordna fester
 • Fortsätta provtagning vid symptom

För övriga elever sker fjärrundervisning enligt tidigare fattat beslut för veckor 5–13:

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA):

 • Vecka 10: Fjärrundervisning åk 1 och 2, närundervisning åk 3
 • Vecka 11: Fjärrundervisning åk 3, närundervisning åk 1 och 2
 • Vecka 12: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning åk 2 och 3
 • Vecka 13: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning åk 1 och 3

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL):

 • Vecka 10: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 11: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 12: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 13: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.