Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information om Covid-19 för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium och Komvux

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-08-14

Här har vi samlat information för dig som är elev på Västerviks Gymnasium, Komvux och för dig som är vårdnadshavare till barn på förskola, grundskola eller fritidshem angående rådande situation kring Covid-19 inför skolstarten på höstterminen.

Friska och symtomfria barn och elever ska vara i förskolan och skolan

Till höstterminen välkomnar vi alla friska barn och elever till förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. Behöver ditt barn eller du som elev vara hemma utifrån läkares ordination (eller på grund av förkylningssymptom och sedan ytterligare 48 timmar) försöker vi hitta lösningar för detta. Om det inte finns några medicinska grunder för att vara hemma har du som elev eller du som vårdnadshavare ett stort ansvar för att du eller ditt barn kommer till förskolan och skolan.

Alla förskolor, grundskolor och Västerviks Gymnasium/Komvux följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Alla våra förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All personal som har minsta symptom är hemma och både förskolor och skolor har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridning:

  • Personal, barn och elever är extra noga med handhygien
  • Ökad utomhusvistelse i förskola, skola och på fritidshemmen
  • Förändrade eller säkra rutiner vid matsituationer och besök i skolrestauranger
  • Dela barn och elever i mindre grupper i den mån det är möjligt och behövs
  • Vårdnadshavare med symptom lämnar och hämtar sina barn utomhus
  • Stanna hemma 48 timmar efter att du blivit frisk eller haft symptom

Om du som elev eller ditt barn blir sjuk

Alla barn eller elever som är sjuka eller har symtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom. Barn eller elever som varit hemma sjuka ska vänta 48 timmar efter att de blivit friska innan de går tillbaka till förskola eller skola.
Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Var och en har ett stort ansvar att följa de rekommendationer som finns och ta det här på stort allvar.

Resor till och från skolor

När det gäller resor till och från våra skolor, Västerviks Gymnasium och Komvux med kollektivtrafik har Västerviks kommun nära kontakt med Kalmar länstrafik KLT och KLT har gett betryggande besked om att de ska klara av att lösa resorna utan onödig trängsel. Situationen kommer att utvärderas regelbundet i början av terminen för att förstärkningar i form av eventuella extrabussar ska kunna sättas in där det behövs.

Undervisning på plats på Västerviks Gymnasium

Under perioden 18 mars till och med 12 juni bedrevs undervisningen inom gymnasieskola och vuxenutbildning till största del via distans. Från och med höstterminstarten 2020 återgår gymnasieundervisning till ordinarie form på plats i Västerviks Gymnasiums lokaler, enligt rekommendation från Skolverket. Det innebär att elever och lärare är på plats på Östersjövägen 6. Förberedelserna för höstens undervisning har pågått en längre tid och vi följer noggrant riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Skolrelaterade frågor kring Covid-19 följs även genom kommunens olika arbetsgrupper och tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län, där smittskyddsläkare från Region Kalmar län deltar.

Undervisning både på plats och distans för vuxenutbildningen Komvux

Under hösten kommer vuxenutbildningen bedrivas delvis på plats på Östersjövägen 6. En del kurser kan komma att bedrivas på distans. Kontakta din lärare för mer information.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta förskolans eller skolans pedagoger eller rektor, alternativt elevhälsan för att ta del av vilka anpassningar som gjorts på din eller ditt barns förskola eller skola så att du kan känna dig trygg att gå till skolan eller med att låta ditt friska barn gå till förskolan och skolan.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.