Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Inte besöksförbud på kommunens äldreboenden från 1 oktober, men fortsatt försiktighet gäller

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-09-28

Regeringen har beslutat att från 1 oktober ta bort det generella besöksförbud som har gällt på landets äldreboenden sedan 1 april på grund av risker med spridning av coronaviruset. Västerviks kommun har bestämt att öppna upp för besök på kommunens särskilda boenden från och med torsdag denna vecka, men besöken kommer att genomföras med flera försiktighetsåtgärder på plats.

Det är glädjande att vi kan göra den här förändringen som vi tror kommer att uppskattas mycket både av våra boende och deras nära och kära, men samtidigt måste alla vara försiktiga och följa de rekommendationer som finns. Vår riskbedömning säger att det fortsatt finns risker kvar som vi måste minimera med åtgärder, säger socialchef Jörgen Olsson, som fortsätter:
Vi kommer exempelvis inte att ta emot besök från anhöriga som har olika former av symptom, vi vill att alla ska föranmälas och vi tar endast emot två besökare åt gången är några av begränsningarna som vi kommer att ha på plats. Det är väldigt viktigt att alla som vill besöka oss noga tar del av de här nya riktlinjerna innan de hälsar på.

Kommunen har skickat ut de nya riktlinjerna till alla särskilda boenden och just nu förbereds hur varje boende ska arbeta med besöken i praktiken. Här är hela listan med försiktighetsåtgärder som ska genomföras:

  • Ej besöka boendet om man har symtom.
  • Besök av barn och ungdomar som kan befinnas sig i riskmiljöer för smitta ska noga övervägas.
  • Max två besökare åt gången till varje brukare.
  • Besök ska meddelas i förväg. Ring boendet och meddela ert besök samt tid för besöket.
  • Alla besök ska genomföras i den enskildes lägenhet eller rum. Besökare ska gå direkt till den enskildes lägenhet eller rum via närmast möjliga väg. Besökare får inte vistas i gemensamhetsutrymmen, kök etcetera.
  • I anslutning till varje boende eller avdelning finns en station med handsprit och information om gällande riktlinjer för besöket. Munskydd och visir som anhöriga kan nyttja kommer att finnas i brukarens lägenhet eller rum.
  • Anhöriga informeras om att använda visir eller munskydd om de ska vara närmare än en meter till sin brukare.
  • Eventuella sopor, visir eller munskydd slängs i den enskildes lägenhet efter besöket.
  • Om smitta uppstår på ett särskilt boende kan besöksförbud åter bli aktuellt.
  • Med fördel rekommenderas fortfarande besök utomhus så länge vädret tillåter.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.