Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunala idrottsanläggningar stängs omgående efter regeringens beslut

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-12-21

Västerviks kommun stoppar all idrott och fritidsverksamhet i kommunens idrottsanläggningar under den närmaste månaden, detta efter nytt besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten 18 december.

Under fredagskvällen presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya ytterligare skärpta åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset i Sverige och en av nyheterna var att kommunala idrottsanläggningar ska stängas för alla utom yrkesutövande idrottare. En annan nyhet var att statliga aktörer, regioner och kommuner omedelbart ska stänga ner all verksamhet som inte är nödvändig.

På måndagsmorgonen har Västerviks kommuns krisledningsnämnd beslutat att omgående följa regeringens och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer och stänga alla kommunala idrottsanläggningar för all föreningsidrott, med undantag av Västerviks IK:s a-lag som utövar professionell yrkesmässig idrott i kommunala lokaler även närmaste månaden.

Vi lyssnar på uppmaningen om att fortsätta hålla exempelvis bibliotek och museer stängda och gör nu den nya tolkningen att kommunens idrottsanläggningar inte räknas som nödvändig kommunal verksamhet att hålla igång under den närmaste månaden utifrån fredagens besked. Det är olyckligt att vi hamnar i en situation med snabba nya beslut, men kommunens handlingsutrymme är mycket begränsat i den här situationen. Om det presenteras något förtydligande om att någon idrott eller typ av anläggning kan hållas öppen under närmaste tiden ska vi självklart lyssna på det och försöka agera snabbt, säger Anders Björlin, kommundirektör på Västerviks kommun.

Beslutet i krisledningsnämnden gäller från måndag 21 december och till och med 24 januari 2021. Därefter gäller de senast fattade besluten från krisledningsnämndens ordförande 11 december.

De föreningar och privatpersoner som hyr kommunens idrottsanläggningar på stående tider kommer att få särskild kommunikation från Västerviks kommun under måndagen med mer information om vad som gäller närmaste månaden.

Situationen med smittspridningen går tyvärr inte åt rätt håll varken i Sverige eller i vårt län och de stundande helgerna medför delvis nya risker som vi måste hjälpas åt att minimera. Jag är tacksam och stolt över alla kommuninvånares och kommunanställdas stora uppoffringar och insatser under det här året. Tyvärr måste vi alla fortsätta att hålla i och hålla ut under minst en månad till så att vi kan få ner antalet nya smittade och sjuka, säger Dan Nilsson, Västerviks kommunstyrelses och krisledningsnämnds ordförande (S).

Bland övriga nya beslut som fattades i krisledningsnämnden på måndagsmorgonen är att simhallen nu stänger även för föreningsverksamhet precis som för allmänheten sedan innan, att biblioteken stänger helt, precis som kulturskolor och mötesplatser för unga.

Mer information, länkar till aktuella beslutstexter och andra myndigheter finns bland relaterade länkar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.