Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Rutin för provtagning av medarbetare inom vård och omsorg

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-06-17

Den som arbetar inom kommunen med arbetsuppgifter inom vård- och omsorg inklusive personlig assistans kan enligt regionalt beslut få tillgång till att göra test för covid-19. Provtagning genomförs i samarbete med Region Kalmar län och syftar till att medarbetare med symptom men ett bra allmäntillstånd, snabbare ska kunna komma tillbaka till arbete vid negativt resultat.

Vilka får testa sig?

De som arbetar inom kommunen med arbetsuppgifter inom vård- och omsorg inklusive personlig assistans kan enligt regionalt beslut få tillgång till att göra test. Detta kan göras för personer vars  allmäntillstånd är bra men där de uppvisar milda symptom som exempelvis feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, diarré eller förlust av lukt- och smaksinne.

Medarbetare utan symtom testas inte.

Varför får inte alla medarbetare testa sig?

Det finns en regional plan för testning där en fastställd prioriteringsordning följs. I nuläget finns bara kapacitet till att testa medarbetare i kommunal vård- och omsorg inklusive personlig assistans.

Vad är syftet med testet?

Enligt Folkhälsomyndigheten ska personer med milda symptom begränsa sina sociala kontakter. Syftet med testet är att medarbetare med gott allmäntillstånd men med milda symptom tidigare kan komma tillbaka till arbetet vid negativt resultat.

Testet syftar inte till att följa upp vilka som haft coronaviruset och visar inte antikroppar.

Vad är det för test?

Testet är ett så kallat PCR-test som påvisar virus. Testet ger utslag om virus är tillräckligt framträdande.

Rutin för provtagning

  1. Medarbetare som är sjuka med symptom tar kontakt med sin chef och pratar tillsammans igenom om provtagning kan vara aktuellt för att möjliggöra tidigare tillbakagång till jobbet.
  2. Chefen tar beslut om att rekommendera test och ger medarbetaren ett intyg (för de medarbetare som saknar SITS-kort).
  3. Medarbetaren tar kontakt med sin vårdcentral där hen är listad och rådgör angående provtagning.
  4. Vid provtagningstillfället ska intyget från arbetsgivaren eller SITS-kort tas med och uppvisas.
  5. Medarbetare gör test och får information om när och hur provresultatet kommer att presenteras (som tidigast nästkommande vardag).
  6. Medarbetaren tar kontakt med sin chef när provresultatet har kommit.

Information till Västerviks kommuns medarbetare

För dig som jobbar med vård och omsorg inom Västerviks kommun finns mer information om provtagning på intranätet Koggen. 

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.