Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stöd till föreningslivet i Västerviks kommun med anledning av coronaviruset och covid-19

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-05-26

Många föreningar i Västerviks kommun påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 på olika sätt. En del är direkt påverkade, medan andra riskerar att påverkas på sikt. För att förbättra situationen för föreningslivet har kommunen tagit fram åtgärder. Åtgärderna är ett komplement till de statliga och regionala medel som har beslutats. Här följer en uppräkning av beslut som fattats av kommunens styrande politiker:

Lokal och anläggningsstöd (extraordinärt med anledning av covid-19)

Lokal och anläggningsstöd kan sökas med anledning av intäktsbortfall till följd av covid -19. Stödet beviljas föreningar som bedriver verksamhet i särskilda lokaler och/eller anläggningar och uppbär hyres- eller driftskostnader för dessa. Föreningen kan söka lokalstöd för perioden 1 april – 14 juni 2020 och/eller perioden 15 juni – 30 sep 2020.

- Då resurserna är begränsade kommer Västerviks kommun att behöva prioritera mellan föreningarnas kortsiktiga betalningsförmåga/likviditet. Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan komma att prioriteras, säger Mårten Öhrling, kultursamordnare på Västerviks kommuns kulturenhet.

För riktlinjer och ansökningsblankett, se under rubriken relaterade dokument.

Avboka lokaler med kort varsel utan kostnad

Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via kommunens lokalbokning har möjlighet att avboka dessa med kort varsel. Gäller från 18 maj 2020.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Föreningar kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor efter dialog med kommunen.

Dispens med årsmöteshandlingar för årliga stöd och aktivitetsstöd

I ansökan om årligt stöd för 2021 och aktivitetsstöd för våren 2020 lämnas dispens på kravet om årsmöteshandlingar. Dessa ska dock vara kommunen tillhanda snarast efter genomfört årsmöte.

Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd

Västerviks kommun har inte för avsikt att ändra i redan beslutade verksamhetsstöd för 2020.

Sparbankshjälpen

Tjustbygdens Sparbank erbjuder också föreningar möjligheten att söka stöd. Stödet är till för att stötta ideella förningar som har fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang eller aktiviteter som skulle ha skett i närtid och där konsekvenserna påverkar aktörens möjlighet till fortsatt verksamhet negativt, särskilt när det gäller verksamhet för barn och ungdomar. Stödet kan också ges till föreningar och arrangörer som ställer om sina aktiviteter i rådande läge. 

Kontaktperson Tjustbygdens Sparbank:

Lotti Jilsmo: Telefon 0490-81 51 07, mobil 0705-81 51 07

För mer information, kontakta gärna

Anders Östlund

Idrotts- och fritidsstrateg, samhällsbyggnadsenheten
Telefon: 0490-25 55 20
Mejl: anders.ostlund@vastervik.se

Mårten Öhrling

Kultursamordnare, kulturenheten
Telefon: 0490-25 40 49
Mejl: marten.ohrling@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.