Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Till dig som har barn i förskolan

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-11-19

Som du redan vet så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra förskolor har vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset. De nya åtgärderna har fungerat väl tack vare vår duktiga personal, engagerade föräldrar och barn. Barnen älskar att tvätta händerna och de har vant sig snabbt vid förändringarna som till exempel mer uteverksamhet och indelning i mindre grupper.

Skärpta råd i Kalmar län medför nya åtgärder för våra förskolor

Smittspridningen av covid-19 ökar i rask takt i samhället och därför behöver vi nu förtydliga vissa rutiner och lägga till ytterligare åtgärder. Förhoppningen är att vi ska stå väl rustade inför den nya situationen och att det ska kännas tryggt för dig som förälder att lämna ditt barn hos oss och även för vår personal att kunna utföra sitt arbete på allra bästa sätt.

Nya forskning om smittspridning av covid-19

I förra veckan presenterade Folkhälsomyndigheten nya data som visar att barn upp till 19 år inte är drivande i smittspridningen av covid-19-pandemin. Med detta som utgångspunkt är alla friska barn varmt välkomna till våra förskolor! Däremot har det visat sig att smitta sprids i många fall mellan vuxna. Därför är det extra viktigt att du håller avstånd till andra föräldrar och även till personalen när du hämtar och lämnar.

Följande gäller från och med idag

Vilka barn får komma till förskolan?

 • Friska barn som är symptomfria är varmt välkomna till våra förskolor.

Hur sker lämning och hämtning?

 • Antingen utomhus eller
 • Inomhus med 1 vårdnadshavare i taget i kapprummet.

Vem får lämna och hämta?

 • Du som är frisk och symptomfri får hämta och lämna.

Vem får inte lämna och hämta?

 • Du som är sjuk, även med milda symptom, inväntar testresultat på covid-19 eller befinner dig i hemmakarantän ska inte besöka våra förskolor.
 • Hämtning och lämning av barnet behöver därför ske av någon annan än dig.
 • Du är välkommen att kontakta rektorn om det är svårt att hitta en lösning för lämning/hämtning av barnet.

Vilka åtgärder vidtas när barn insjuknar på förskolan?

 • Barnet skiljs från resten av barngruppen genom att vistas i ett avskilt rum inomhus alt.  avskilt utomhus på gården till dess att det blir hämtad.
 • Från och med denna vecka kommer det finnas tillgång till utökad skyddsutrustning för personalen om ett barn har insjuknat under dagen och behöver nära omvårdnad. Alla förskolor kommer därmed ha tillgång till: handsprit, handskar, förkläde (nytt), munskydd (nytt) samt visir (nytt).
 • Syftet med den utökade skyddsutrustningen är att kunna erbjuda en god omsorg för barnet som har insjuknat samtidigt som vi vidtar starkare åtgärder för att minska smittspridningen för den personalen som tar hand om barnet. En bedömning görs från situation till situation om vilken skyddsutrustning som är lämplig att använda.

Vad gäller under jullovet?

 • Just nu ser vi en mycket ansträngd situation för våra medarbetare i kommunens förskolor. Medarbetarna är vår allra viktigaste resurs och vi vill gärna att så många som möjligt ska få njuta av en välförtjänt julledighet.
 • Därför erbjuds under perioden 21 december – 8 januari barnsomsorg enbart till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar under jullovet.
 • Förskola anordnas på ett mindre antal förskolor utifrån ett ”corona-säkert”-upplägg.

Vi hoppas att du har förståelse för detta och att det kan hjälpa oss att minska smittspridningen tillsammans! Tveka inte att höra av dig till din rektor med frågor och funderingar.

Med vänliga hälsningar

Christine Andersson                                                                                                                          Verksamhetschef för förskola

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.