Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks Gymnasium inför delvis distansundervisning

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-11-20

Från och med måndag övergår delar av Västerviks Gymnasium till distansundervisning för att minska trängsel i korridorer och gemensamhetsutrymmen och därmed skapa möjligheter för att skolan fortsatt ska slippa smittspridning i skolmiljön. Beslutet fattades under fredagen av barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Även Västerviks Gymnasium har under hösten haft konstaterade fall av Covid-19, men bedömningen från smittskyddsläkare har varit att smittan har spridits utanför skolmiljön och därför har undervisningen i skolans lokaler fortsatt. När nu smittspridningen i kommunen fortsätter och regeringens beslut möjliggör nya lokala åtgärder fattas nya beslut för skolan av barn- och utbildningschefen på Västerviks kommun Magnus Bengtsson: Det är årskurs 2 och 3 på de högskoleförberedande programmen samhällsvetenskap, ekonomi och naturvetenskap som berörs. Från måndag 23 november kommer de att turas om med distansstudier varannan vecka fram till jul.

Gymnasiet har jobbat hårt med många olika aktiviteter för att skapa en så coronasäker miljö som möjligt och detta blir ytterligare en hjälp till att glesa ut i korridorerna. Beslutet underlättar för både elever och lärare att hålla avstånd i de delar av skolan som fortfarande kan upplevas som lite trånga, säger Magnus Bengtsson.

Sedan tidigare har Komvux ytor frigjorts i och med att deras cirka 500 elever övergick till distansundervisning. Skolan har också anpassat trånga utrymmen och infört rastvärdar som hjälper till att hålla avstånd i matköer och i uppehållsrum.

Det blir en bra lösning nu och fram till jul som minskar antalet elever med ungefär 200 elever. Vi har diskuterat detta noga med både lärare, skyddsombud och elever och känner oss trygga med att det kommer att göra skillnad, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun.

Elevrådsordförande Eja Zeijlon Thellman är glad över beslutet och över att skolledningen lyssnat på elevers oro:
Som elev ser man saker som lärare och skolledare kanske inte ser. Det är när lektionerna slutar samtidigt och när alla ska förflytta sig samtidigt som det blir för trångt. Genom att minska antalet elever på plats så här så känns det mycket säkrare, säger Eja Zeijlon Thellman.

Inga skolluncher på takeaway-restauranger

Det blir inga skolluncher på kommunens restauranger för distansundervisade gymnasieelever denna gång. I stället kommer 40 kr i dagsersättning att betalas på samma sätt som när eleverna har arbetsplatsförlagd praktik. Ersättningen kommer att betalas ut efter periodens slut.

Nytt beslut kan komma under jullovet

Skolledningen följer händelseutvecklingen både på skolan och ute i samhället. Nya beslut kan fattas med kort varsel. Västerviks kommun kommer att lämna ny information om studiernas fortsättning före vårterminens start.

Fakta beslut om delvis distansundervisning

Beslutet innebär att följande program övergår i växelvis distansundervisning:

  • Distansundervisning vecka 48: årskurs 3, program: Samhäll, Ekonomi och Natur
  • Distansundervisning vecka 49: årskurs 2, program: Samhäll, Ekonomi och Natur
  • Distansundervisning vecka 50: årskurs 3, program: Samhäll, Ekonomi och Natur
  • Distansundervisning vecka 51: årskurs 2 program: Samhäll, Ekonomi och Natur

Undantag för distans kan ske i ämnen som matematik, laborativa ämnen samt vid provtillfällen.

Undantag kommuniceras av lärare till berörd elevgrupp.

Distansundervisning kan också ske på individuellt val för årskurs 2-3 om läraren bedömer det som möjligt.

Elever på yrkesprogram, introduktionsprogram och gymnasiesärskola fortsätter med undervisning på plats enligt ordinarie schema.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.