Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommuns högstadier fortsätter med när- och fjärrundervisning på olika sätt som tidigare

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-03-17

Två veckors studier efter sportlovet har passerat för kommunens högstadieelever, där eleverna i Ankarsrum och på Östra Ringskolan i Gamleby har varit på plats på skolorna på heltid, medan eleverna på Ellen Keyskolan och Ludvigsborg i Västervik har mixat fjärrundervisning med undervisning på plats. Undervisningen kommer att fortgå på samma sätt på samtliga fyra skolor under de kommande två veckorna efter beslut från barn- och utbildningsförvaltningens chef Magnus Bengtsson sent på tisdagseftermiddagen. Beslutet är baserat på en fortsatt ambition att minska smittriskerna när det gäller coronaviruset.

Ankarsrums högstadieskola och Östra Ringskolan i Gamleby kommer att fortsätta att ta emot alla elever från alla klasser baserat på situationen ser ut i de skolorna och samhällena. Noteras kan att åttondeklassarna på Östra Ring i Gamleby har PRAO-period fram till och med påsklovet, så en ganska stor andel av den skolans elever kommer att vara på andra platser under tvåveckorsperioden.

Våra skolor ser fortsatt lite olika ut, precis som att antalet elever, elever per klass och antal klasser skiljer sig i de fyra skolorna. De åtgärder vi har satt in för att glesa ut avstånd i klassrummen och övriga lokaler i skolorna ser också lite olika ut beroende på hur lokalerna ser ut, förklarar Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. Han fortsätter:
Vi fortsätter att försöka vara lite flexibla i vårt sätt att välkomna eleverna tillbaka till skolorna och därför har jag igår beslutat att både Ellen Key och Ludvigsborgsskolan får fortsätta med olika varianter av växelvis fjärrundervisning till och med påsklovet, men med regelbunden närvaro på skolan för alla elever även under de kommande två veckorna. Detta arbetssätt – som både minimerar smittriskerna vid undervisning på plats i skolan och som gör att alla elever får regelbunden och nära kontakt med sina lärare – har fungerat bra enligt både våra medarbetare och elever.

Ellen Keyskolan och Ludvigsborgsskolan i Västervik kommer därmed att fortsätta att ta emot elever i olika omgångar för att minska antalet elever samtidigt i skolorna på samma sätt som de två senaste veckorna.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att alla elever på alla skolor ska kunna få det stöd och de kunskaper som de behöver i våra skolor. Den här medelvägen ger oss de möjligheterna även med samhällsspridningen som den sett ut i vår kommun den senaste tiden, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén, som avslutar:
Alla i samhället måste fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och både stanna hemma och testa sig när de får symptom så kan vi förhoppningsvis snart erbjuda undervisning på plats i våra skolor på heltid.

Varje elevs vårdnadshavare på Ludvigsborgsskolan och Ellen Keyskolan har under onsdagsmorgonen fått detaljerad information direkt från skolan om vad som kommer att gälla under perioden 22 mars till 11 april.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.